Фізичні сталі – Величини та одиниціДОДАТОК

1. Величини та одиниці

Фізичні сталі

Число, стала величина

Символ

Значення і розмірність

Стала Авогадро

Число Лошмідта

NA(NL)

6,0221367 ∙ 1023 моль-1

Елементарний (електричний) заряд

E

1,60217733 ∙ 10-19 Кл

Стала Фарадея

F

96487,0 Кл ∙ моль-1

Стала Планка

H

6,6256 ∙ 10-34 Дж ∙ с

Співвідношення

мас протона й електрона

M(p+)/m(e-)

1836,1527

Молярний об’єм ідеальних газів за нормальних умов (нормальні умови:

Тн = 273,15 К,

Рн = 1013,25 гПа

Рн = 1,013,25 кПа)

Vm

22,414101 ∙ моль-1

Середнє прискорення сили тяжіння

G

9,80665 м ∙ с-2

Температура абсолютного нуля

T

0 К ≈ -273,15 °С

Маса нейтрона

M(n°)

1,6749286 ∙ 10-27 кг

Протона

M(p+)

1,6726231 ∙ 10-27 кг

Електрона

M(e-)

9,1093897 ∙ 10-31 кг

Стала Рідберга

RH

1,097 ∙ 107 м-1

Універсальна газова стала

R

8,314510 Дж ∙ К-1 ∙ моль-1


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Методи вимірювання вологості повітря.
Ви зараз читаєте: Фізичні сталі – Величини та одиниці