Довідник з хімії

Насичені монокарбонові кислоти – Карбонові кислоти – Оксигеновмісні органічні сполуки

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ 12. Оксигеновмісні органічні сполуки 12.4. Карбонові кислоти Карбонові кислоти – це похідні вуглеводнів, до складу молекул яких входять одна або декілька карбоксильних

Фізичні та хімічні явища

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ОСНОВНІ ЗАКОНИ Й ПОНЯТТЯ ХІМІЇ Фізичні та хімічні явища Усе, що існує у Всесвіті й незалежно від нашої свідомості може впливати на

Модель Томсона

БУДОВА АТОМА 2. Модель Томсона Досліди Майкла Фарадея з електролізу в 1833 році та відкриття електрона Дж. Дж. Стоні в 1881 році вже неможливо було пояснити простою моделлю Дальтона. Дж. Дж. Томсон у 1904

Нітросполуки – АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ Розділ 18. АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ § 18.1. Нітросполуки Нітросполуками називаються органічні речовини, в молекулах яких міститься нітрогрупа – NO2 біля атома

Хлориди

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 9. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали 9.2. Галогени 9.2.3. Хлориди Усі металічні елементи утворюють солі хлоридної кислоти – хлориди. Більшість з

Тема 22. Ферум

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА ІІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ Тема 22. Ферум Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну 1. Позначте формулу сполуки, в якій масова

Якісні реакції на органічні сполуки

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання ДОДАТКИ Додаток 10. Якісні реакції на органічні сполуки Речовина Реактив Рівняння реакцій Спостереження Ненасичені Вуглеводні: А) бромна вода (Вr2) Знебарвлення бромної води – алкени – алкіни

СОЛІ ЯК ЕЛЕКТРОЛІТИ – ЕЛЕКТРОЛІТИ

Хімія – універсальний довідник ЕЛЕКТРОЛІТИ СОЛІ ЯК ЕЛЕКТРОЛІТИ При розчиненні у воді солі дисоціюють з утворенням позитивно заряджених іонів металу (або амонію NН4+) і негативно заряджених кислотних залишків. Ці іони і визначають поведінку солей

Тема 14. Солі – ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА ІІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК Тема 14. Солі Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну 1. Вкажіть речовини, при взаємодії

Моносахариди – Вуглеводи – Оксигеновмісні органічні сполуки

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ 12. Оксигеновмісні органічні сполуки 12.6. Вуглеводи Вуглеводи1 – це речовини, які належать до класу полігідроксикарбонільних сполук. Це найпоширеніші в природі органічні сполуки,