ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗА 2 КЛАС

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗА 2 КЛАС § 1. Як Данилко відпочив влітку 1. А) передавання; Б) опрацювання; В) отримування; Г) зберігання. 2. Клавіатура, миша, монітор, принтер, сканер, модем, GD-ROM, DVD-ROM, звукова система. 3. 1 –

Складні алгоритми та їх реалізація в середовищі Скретч

Розділ 3. АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМ ТА РОЗГАЛУЖЕННЯМ 18. Складні алгоритми та їх реалізація в середовищі Скретч 1. План створення проектів в Скретч: 1) Визначити об’єкти проекту та їх зображення; 2) Виділити події проекту та

Повторення (цикл). Алгоритм з повторенням

Розділ 3. АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМ ТА РОЗГАЛУЖЕННЯМ 3.1. Повторення (цикл). Алгоритм з повторенням Запитання для повторення вивченого 1. Алгоритм – це скінченна послідовність команд, виконання яких приводить до розв’язання поставленої задачі. Збір учня до

Форматування об’єктів електронної таблиці

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР LibreOfficeCalc 4.3. Форматування об’єктів електронної таблиці 1. Формат–це встановлений стандарт запису або зовнішнього вигляду об’єктів. Форматування об’єктів полягає в зміні їх властивостей. 2. Властивості символів – розмір, тип шрифту, накреслення,

ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І КОМП’ЮТЕР

ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І КОМП’ЮТЕР § 3. Способи подання повідомлень 2. а) Погода дуже тепла. Сонце сяє так яскраво, на небі не видно ні хмариночки. Все таке чудове навкруги. Б) намалюйте літо: сонце, квіти, зелені

Редагування даних в електронних таблицях

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР 21. Редагування даних в електронних таблицях 1. Текстова та числова. 2. Виділити діапазон клітинок можна протягуванням при натисненні лівої клавіші миші від однієї кутової клітинки діапазону до протилежної. 3. Автозаповнення

Виконання обчислень у табличному процесорі Excel 2007

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР 4.4. Виконання обчислень у табличному процесорі Excel 2007 Запитання для повторення вивченого 1. Електронні таблиці призначені для формування табличних документів з використанням чисел, текстів, формул, діаграм, які використовують для автоматизації

Висловлювання

Розділ 3. АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМ ТА РОЗГАЛУЖЕННЯМ 12. Висловлювання 1. Слідування, повторення та розгалуження. 2. Висловлювання – це твердження, яке може бути хибним та істинним. Висловлювання бувають прості, складені та складені умовні. Прості У

Уведення та редагування в CALC

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР LibreOfficeCalc 4.2. Уведення та редагування в CALC Запитання для повторення вивченого 1. Клавіша Delete використовується для видалення символі праворуч від курсору. Клавіша Backspace для видалення символів ліворуч від курсору. 2.

Початкові навички роботи з комп’ютером

Тема 1. Початкові навички роботи з комп’ютером 1. Інформатика – це наука, яка вчить працювати з інформацією за допомогою комп’ютера, вивчає питання про пошук, збереження, обробку, розповсюдження і використання інформації. 2. Складові комп’ютера: Системний
Page 2 of 512345