Етапи створення інформаційної моделі

Розділ 2. МОДЕЛЮВАННЯ 7. Етапи створення інформаційної моделі 1. Чітких правил створення моделі не існує. Однак завжди потрібно спочатку виконати постановку задачі: визначити мету створення моделі, початкові (вхідні) дані та передбачувані результати, а також

Практична робота № 9. Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР 27. Практична робота № 9. Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій Правило запису формули Якщо виконуються однотипні розрахунки, для автоматизації можна скопіювати формулу до клітинки відповідного діапазону.

Поняття моделі

Розділ 2. МОДЕЛЮВАННЯ 6. Поняття моделі 1. Так. Обстежують в лікарнях. Вивчають функції організму та ін. 2. Предметна галузь – сукупність всіх об’єктів, властивості яких і відношення між якими розглядаються у відповідній галузі. 3.

Виконання обчислень у табличному процесорі Libreoffice Calc

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР LibreOfficeCalc 4.4. Виконання обчислень у табличному процесорі Libreoffice Calc Запитання для повторення вивченого 1. Електронні таблиці призначені для формування табличних документів з використанням чисел, текстів, формул, діаграм, які використовують для

Практична робота № 1. Електронне листування

Розділ 1. ЕЛЕКТРОННЕ СПІЛКУВАННЯ 5. Практична робота № 1. Електронне листування Операції над об’єктами: – Створювати, перейменовувати, копіювати, переміщувати, видаляти, відкривати, виділяти. – Пошук здійснюється за допомогою систем пошуку (пошукові системи, пошукові сайти). –

Діаграми в Excel 2007

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР 4.6. Діаграми в Excel 2007 Запитання для повторення вивченого 1. Діапазон клітинок – це прямокутна частина таблиці, яка знаходиться на перетині декількох стовпців та рядків. Для виділення діапазону клітинок використовують

Алгоритми із повтореннями

Розділ 3. АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМ ТА РОЗГАЛУЖЕННЯМ 13. Алгоритми із повтореннями 1. Збір грибів, зміна фаз місяця, зміна пір року, зміна часу доби, зміна віку людини, кругообіг води в природі. Не у всіх випадках.

Що таке символи. Як кодувати символи

Тема 4. Що таке символи. Як кодувати символи 1. Символ – це умовне позначення якого-небудь предмета, поняття або явища. 2. Кодування – це подання повідомлень за допомогою умов-, них сигналів, жестів, символів. 3. Кодувати

Використання вбудованих функцій у табличному процесорі Excel 2007

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР 4.5. Використання вбудованих функцій у табличному процесорі Excel 2007 Запитання для повторення вивченого 1. Формула в Excel 2007 – це вираз, який задає операції над даними в клітинках електронної таблиці
Page 5 of 512345