ПОШУК ДАНИХ В ІНТЕРНЕТІ

ПОШУК ДАНИХ В ІНТЕРНЕТІ § 11. Комп’ютерна мережа 1. Група з’єднаних між собою комп’ютерів називається комп’ютерною мережею. 2. Це дає змогу користуватися даними і програмами, що зберігаються на інших комп’ютерах, швидко обмінюватися ними, спілкуватися

Розв’язування компетентісних задач

Розділ 5. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІШИХ ЗАДАЧ, ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ 5.1. Розв’язування компетентісних задач Запитання для повторення вивченого 1. Людина планує свою діяльність з метою ефективного розподілення свого часу, щоб за мінімальний час зробити максимальну кількість

Уведення та редагування даних в Excel

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР 4.2. Уведення та редагування даних в Excel Запитання для повторення вивченого 1. Клавіша Delete використовується для видалення символі праворуч від курсору. Клавіша Backspace для видалення символів ліворуч від курсору. 2.

Карти знань. Редактор карт знань

Розділ 2. МОДЕЛЮВАННЯ 2.3. Карти знань. Редактор карт знань Запитання для повторення вивченого 1. Предметна область – множина всіх предметів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в межах деякого дослідження або в процесі

Практична робота 6. Складання та виконання алгоритмів із повторенням та розгалуженням у середовищі Скретч

Розділ 3. АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМ ТА РОЗГАЛУЖЕННЯМ 19. Практична робота 6. Складання та виконання алгоритмів із повторенням та розгалуженням у середовищі Скретч – Скористатися планом створення проектів в Скретч: 1) Визначити об’єкти проекту та

Електронні таблиці

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР 4.1. Електронні таблиці Запитання для повторення вивченого 1. В повсякденному житті таблиці трапляються в школі, в книжках у вигляді навчального матеріалу, в кафе в вигляді меню страв, шкільний журнал також

РОБОТА З ПРЕЗЕНТАЦІЯМИ

РОБОТА З ПРЕЗЕНТАЦІЯМИ § 17. Презентація та слайди 1. Призначення електронної презентації – допомогти краще запам’ятати інформацію, уявити те, що презентують, а також більше зацікавити аудиторію. 2. Слайд презентації – це окрема екранна сторінка,

Поштова служба Інтернету. Електронна скринька та електронне листування

Розділ 1. ЕЛЕКТРОННЕ ЛИСТУВАННЯ 1.1. Поштова служба Інтернету. Електронна скринька та електронне листування Запитання для повторення вивченого 1. Сервер – це комп’ютер у локальній чи глобальній мережі, який надає користувачам свої обчислювальні і дискові

Алгоритми та програми

Тема 2. Алгоритми та програми 1. Команда – це наказ, який спонукає до дії. Виконавець – це об’єкт, здатний виконувати певний набір команд. Виконавцями команд (алгоритмів) можуть бути як живі істоти, так і технічні

Електронні Таблиці. Табличний процесор LibreOfficeCalc

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР LibreOfficeCalc 4.1. Електронні Таблиці. Табличний процесор LibreOfficeCalc Запитання для повторення вивченого 1. В повсякденному житті таблиці трапляються в школі, в книжках у вигляді навчального матеріалу, в кафе в вигляді меню
Page 3 of 512345