Конкурентоспроможність товару


Конкурентоспроможність товару – споживчі властивості товару (послуги), які відрізняють його від товару – конкурента за ступенем їх відповідності конкретним потребам, вимогам конкурентного ринку з урахуванням витрат на їх задоволення. Найважливіші фактори К. – техніко – технологічний рівень і якість продукції, її здатність задовольняти потреби певної категорії споживачів. Головні елементи К. – рівень цін, якість продукції, умови сервісу, термін гарантії виробу, обсяги післяпродажних послуг у процесі використання виробів, реклама

та ін. На зовнішньому ринку для попередньої оцінки рівня К. використовують систему одиничних, групових та інтегрованих показників. Одиничні – відсоткове співвідношення величин будь-якого економічного (наприклад, ціни) або техніко – технологічного параметра певного товару з відповідним параметром товару – конкурента. Групові – зведений показник, який синтезує одиничні та відображає рівень К. за однаковими групами параметрів (економічних, техніко – технологічних, екологічних та ін.). Інтегровані показники дають кількісну характеристику К. товару у вигляді відношення групового показника за економічними
параметрами до відповідних параметрів товару – конкурента. На практиці використовують увесь комплекс показників К. товарів у різній їх комбінації. Витрати покупця складаються з витрат на купівлю (ціна товару) і витрат, пов’язаних із споживанням. Разом вони становлять ціну споживання, яка здебільшого значно перевищує ціну продажу (див. Ціна споживання),тому найбільш конкурентоспроможний не той товар, за який просять мінімальну ціну на ринку, а той, який має мінімальну ціну споживання за весь термін служби в покупця.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Натрій та його сполуки.
Ви зараз читаєте: Конкурентоспроможність товару