Економічний словник

Валовий оборот

Валовий оборот – сумарна вартість усіх видів виробленої підприємством продукції за певний час. В. о. характеризує обсяг виробничої діяльності підприємства, в той час як валова продукція є показником обсягу виробленої продукції у вартісній формі.

Програма ТАСІС

Програма ТАСІС – розроблена ЄС програма для незалежних держав – колишніх республік СРСР (крім країн Балтії) і Монголії, яка втілюється з 1991, з метою сприяння гармонійній і стабільній економічній і політичній співпраці між країнами

Штольцман

Штольцман (Stolzmann) Рудольф (1852-1930) – німецький економіст, представник соціальної школи в політичній економії. Ш. визнавав, що економічні категорії виражають суспільні відносини, які трактував в ідеалістичному дусі. Він стверджував, що при вивченні природи суспільних відносин

Революція цін

“Революція цін” – різкий якісний стрибок у процесі ціноутворення внаслідок прискореного знецінення золота і срібла, зумовлений різким збільшенням їхньої кількості та відповідного зростання цін на інші товари. Так, упродовж XVI ст. кількість золота в

Народне господарство

Народне господарство – сукупність взаємопов’язаних суспільним поділом праці сфер і галузей економіки певної країни, які у процесі свого розвитку формують систему суспільного відтворення. Термін “Н. г.” є синонімом до термінів “економіка країни”, “національна економіка”.

Модільяні (Modigliani) Франко

Модільяні (Modigliani) Франко (н. 1918) – видатний американський економіст, спеціаліст з теорії грошей, відсотка та заощаджень, Нобелівську премію отримав за “аналіз поведінки людей щодо збережень і за дослідження зв’язку фінансової структури корпорації з оцінкою

Міждержавне регулювання інфляції

Міждержавне регулювання інфляції – спільна антиінфляційна політика двох чи більше країн, що здійснюється шляхом координації основних засобів регулювання економіки та грошового обігу. Необхідність М. р. і. продиктована зростанням інтернаціоналізації економічного способу виробництва розвинених країн

Націоналізм економічний

Націоналізм економічний – гіпертрофована національна економічна ідея, менталітет і національна економічна політика держави, що грунтуються на проповідуванні національної зверхності обраної соціально-економічної моделі суспільства, внутрішньої та зовнішньої економічної політики уряду. Форми вияву Н. е. –

Ресурси комерційних банків

Ресурси комерційних банків – це сукупність грошових коштів, які формуються у процесі виконання банками пасивних операцій і використовуються для здійснення активних операцій. Вони складаються з власних, залучених і позичених коштів. Найважливішим елементом власного капіталу

Кінцевий суспільний продукт

Кінцевий суспільний продукт – частина сукупного продукту, яка складається з національного доходу і амортизаційних відрахувань і виражає сукупність економічних відносин з приводу його виробництва, обміну, розподілу і споживання. К. с. п. використовується для задоволення