Нематичний стан рідких кристалів – Структура і властивості рідких кристалів

ФІЗИКА

Частина 2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Розділ 6 БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИНИ В КОНДЕНСОВАНОМУ СТАНІ

6.4. Структура і властивості рідких кристалів

Нематичний стан рідких кристалів

Нематичні рідкі кристали (нематики, скорочено позначають НРК) характеризуються такою структурою: центри тяжіння видовжених молекул розміщені хаотично, а їхні довгі осі орієнтовані вздовж певного напряму. Паралельна орієнтація сусідніх молекул в нематичній мезофазі пояснюється тим, що потенціальна енергія взаємодії їх має різко

виражений мінімум. Будову НРК схематично зображено на рис. 6.9.

Нематичний стан рідких кристалів   Структура і властивості рідких кристалів

Рис. 6.9

Типовим нематичним кристалом є метоксибензиліден-n-бутиланилін (МББА). Він має таку структурну формулу:

Нематичний стан рідких кристалів   Структура і властивості рідких кристалів

Нематична мезофаза цієї речовини існує в доступному для дослідження інтервалі температур 22…49 °С. У першому наближенні молекули нематиків можна вважати простими стрижнями.

Використовуючи різні методи орієнтації молекул, можна одержати тонкі шари, в яких молекули орієнтовані в одному напрямі, тобто однорідні текстури, які можуть бути використані для дослідження властивостей НРК.

В оптичному відношенні нематичні рідкі кристали мають усі властивості одноосьових кристалів.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Групи фразеологізмів.
Ви зараз читаєте: Нематичний стан рідких кристалів – Структура і властивості рідких кристалів