ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

Формули й таблиці

ФІЗИКА

ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

Внутрішня енергія

ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

U – внутрішня енергія, ;

M – маса речовини, ;

М – молярна маса, ;

R – універсальна газова постійна, R = 8,31 Дж/(моль · К);

Т – температура, ;

Р – тиск, ;

K – постійна Больцмана, k = 1,38 · 10-23 Дж/К);

ν – кількість речовини, ;

ΔT – зміна температури;

ΔU – зміна внутрішньої енергії.

Робота

A = PΔV

А = – А’

A – робота газу, ;

A’ – робота над газом, .

Кількість теплоти

src="/images/image449_5.jpg" class=""/>

Q – кількість теплоти, ;

T2 – кінцева температура тіла, ;

T1 – початкова температура тіла

M – маса тіла, ;

С – питома теплоємність речовини, тобто кількість теплоти, що віддає або одержує 1кг речовини при зміні температури на 1 °С (або 1 K), ;

Рівняння теплового балансу

ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

Q1, Q2,…, Qn – кількість теплоти, отриманої або відданої кожним тілом.

Кількість теплоти, що виділяється при спалюванні палива

Q = qm

Q – кількість теплоти, що виділяється при спалюванні палива, ;

Q – питома теплота згоряння палива, ;

M – маса палива,

.

Перший закон термодинаміки

ΔU = A + Q

ΔU = Q – A’

Q = ΔU + A’

ΔU – зміна внутрішньої енергії, ;

А – робота зовнішніх сил, ;

А’ – робота системи над зовнішніми тілами, ;

Q – кількість теплоти, переданої системі, ;

Адіабатний процес

Q = 0; ΔU = A

ККД теплового двигуна

ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

η – ККД теплового двигуна;

А’ – робота газу при розширенні, ;

Q1 – кількість теплоти, що виділяється в нагрівачі, ;

Q2 – кількість теплоти, що передається холодильнику, ;

ηmах – максимальний ККД

Т1 – температура нагрівача, ;

Т2 – температура холодильника, .


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Отруйні тварини.
Ви зараз читаєте: ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ