Тематичне оцінювання з теми “Основи термодинаміки”

2-й семестр

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА Й ТЕРМОДИНАМІКА

2. Основи термодинаміки

Урок 8/97

Тема. Тематичне оцінювання з теми “Основи термодинаміки”

Мета уроку: контроль та оцінювання знань, умінь та навичок учнів з теми “Основи термодинаміки”

Тип уроку: контролю та оцінювання знань

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Учням можна запропонувати виконати контрольну роботу, яка складається з 6 варіантів.

Нижче запропоновано один з варіантів контрольної роботи.

ЗАДАЧІ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ТЕМИ “ОСНОВИ

ТЕРМОДИНАМІКИ. СТАН РЕЧОВИНИ. ФАЗОВІ ПЕРЕХОДИ. НАСИЧЕНА ПАРА”

Завдання 1 (0,5 бала)

З газом проводять вказані нижче процеси. Під час яких процесів робота газу дорівнюватиме нулю?

A. Під час ізохорного нагрівання.

Б. Під час ізотермічного розширення.

B. Під час ізобарного охолодження.

Г. Під час ізотермічного стискання.

Завдання 2(1 бал)

Оберіть правильне твердження відносно кипіння води у відкритій посудині під час підвищення атмосферного тиску.

A. Температура кипіння знижується.

Б. Температура кипіння підвищується.

B. Температура кипіння залишається незмінною.

Г. Кипіння

стає неможливим.

Завдання 3 (1,5 бала)

На рисунку показано процес вимірювання стану ідеального газу.

Тематичне оцінювання з теми Основи термодинаміки

А) Назвіть процес.

Б) Яку роботу виконав газ, якщо йому надали під час цього процесу 6 кДж теплоти?

Завдання 4 (2 бала)

Яка кількість теплоти потрібна для того, щоб 30 г спирту, взятого за температури 28 °С, нагріти до кипіння та обернути в пару за нормального атмосферного тиску?

Завдання 5 (3 бали)

Завдання 5 має за мету встановити відношення (логічну пару). До кожного рядка, який позначений буквою, доберіть відношення, позначене цифрою.

А. Внутрішня енергія залежить…

1. …від тиску газу та зміни об’єму газу

Б. Зміни внутрішньої енергії залежать…

2. …від кількості теплоти, яку було передано тілу, а також від роботи, яка виконувалася над ним

В. Робота газу під час ізобарного розширення залежить…

3. …від кінетичної енергії хаотичного руху частинок, які входять до складу тіла, і від потенційної енергії їх взаємодії

Г. Робота газу під час циклічного процесу залежить…

4. …від ККД циклічного процесу

5. …від площі циклу на графікові в координатах р, V

Завдання 6 (4 бали)

Під час ізобарного нагрівання об’єм гелію збільшився в 3 рази. Яку роботу виконав газ? Яку кількість теплоти йому передано? Маса гелію 12 г, початкова температура -123 °С.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Особливості організації і життєдіяльності прокаріотів.
Ви зараз читаєте: Тематичне оцінювання з теми “Основи термодинаміки”