Панчук Май Іванович


Політологічний словник

Панчук Май Іванович (01.05. 1937 р., с. Попільня Попільнянського району Житомирської обл.) – дослідник політичної історії України, проблем етнології та етнополітологи. Доктор історичних наук (1983), професор (1987). Заслужений діяч науки і техніки (1997). Академік Академії наук вищої школи та Української Академії політичних наук. Закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (1960). До 1965 р. працював у Полтавському обкомі комсомолу. По закінченні аспірантури – в Київському технологічному інституті харчової промисловості.

З 1969 р. – лектор ЦК КП України, з 1976 р. – старший науковий співробітник, завідувач сектора Інституту історії партії при ЦК Компартії України – філіалу Інституту марксизму – ленінізму при ЦК КПРС. У 1991 р. працював головним науковим співробітником Інституту історії АН УРСР. З 1992 р. очолював відділ національних меншин в Інституті національних відносин і політології НАНУ, а в 1994 – 1996 рр. був заступником директора з наукової роботи. У період з 15 липня 1996 по 27 липня 1998 р. – перший заступник та голова Вищої атестаційної комісії України. Нині – завідувач відділу національних меншин Інституту політичних
і етнонаціональних досліджень НАНУ.

Автор понад 400 публікацій. Співавтор навчальних посібників з історії України, політології для студентів вищих навчальних закладів. Підготував ряд праць з історії національно-визвольного і комуністичного руху в західноукраїнському регіоні, боротьби за соборну Українську державу (“Ідейно-організаційне зміцнення Компартії Західної України і посилення її впливу на маси” (1983), “Хотинське повстання” (1989), “В авангарді боротьби за возз’єднання” (1989)). Проблеми національного суверенітету України, національних відносин, етнології та етнополітики П. розглядає у працях “Національні відносини в Україні” (1994), “Національні меншини України в 20-30-х роках XX ст. Історико-картографічний атлас” (1996), “Український національний комунізм. Трагічні ілюзії” (1997), “Національні меншини України у XX столітті: політико-правовий аспект” (2000) та в інших публікаціях.

Під науковим керівництвом П. підготовлено та захищено 27 кандидатських і 5 докторських дисертацій.

М. Кармазіна

Вiдсотковий вмiст домiшок у рудi.
Ви зараз читаєте: Панчук Май Іванович