СІМ’Я ЯК СОЦІАЛЬНА ЛАНКА СУСПІЛЬСТВА

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ Урок 3 . СІМ’Я ЯК СОЦІАЛЬНА ЛАНКА СУСПІЛЬСТВА Мета: актуалізувати та узагальнити знання учнів про поняття “сім’я”, розкрити ознаки сім’ї як соціальної ланки суспільства; виховувати повагу до родини, розвивати

ДЕРЖАВА ЯК ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ. ФОРМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ, ФОРМА ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ Урок 16 . ДЕРЖАВА ЯК ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ. ФОРМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ, ФОРМА ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ Мета: сформувати поняття “форма державного устрою”, “форма державного правління”; розвивати вміння проводити політичну експертизу, використовуючи

ДЕМОГРАФІЧНІ ХВОРОБИ СУЧАСНОСТІ. ВИЖИВАННЯ ЛЮДИНИ ТА ЛЮДСТВА

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ УРОК 23 ТЕМА. ДЕМОГРАФІЧНІ ХВОРОБИ СУЧАСНОСТІ. ВИЖИВАННЯ ЛЮДИНИ ТА ЛЮДСТВА Мета: сформувати поняття “демографічні проблеми”, розкрити процес демографічної проблеми людства, його причини та наслідки для майбутніх поколінь; розвивати вміння

ГРОШІ, ЇХ СУТНІСТЬ І ФУНКЦІї

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ Урок 10. ГРОШІ, ЇХ СУТНІСТЬ І ФУНКЦІї Мета: сформувати уявлення про гроші та їх функції; розкрити сутність грошей; познайомити з банківською системою, роботою банків; виховувати розуміння необхідності правильно заробляти

ІСТИНА ТА її КРИТЕРІЇ

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ УРОК 17 ТЕМА. ІСТИНА ТА її КРИТЕРІЇ Мета: розкрити поняття “істина”, визначити його критерії; розвивати вміння аналізувати факти та робити висновки; виховувати повагу до істини. Тип уроку: урок вивчення

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ Урок 13. КОНТРОЛЬНА РОБОТА Мета: перевірити й оцінити знання учнів з теми “Економічне життя людини”; виховувати самостійність у здобутті знань. Тип уроку: урок перевірки та оцінювання знань учнів. Форма

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ “ПРИРОДА ТА ЕКОЛОГІЯ”

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ УРОК 24 ТЕМА. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ “ПРИРОДА ТА ЕКОЛОГІЯ” Мета: перевірити й оцінити знання учнів з теми, розвивати самостійність мислення, вміння висловлювати власну точку зору, аргументувати свої відповіді,

ПРИРОДА ЯК ОБ’ЄКТ ЗНАННЯ ТА ПІЗНАННЯ

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ УРОК 21 ТЕМА. ПРИРОДА ЯК ОБ’ЄКТ ЗНАННЯ ТА ПІЗНАННЯ Мета: розкрити процес формування уявлень про природу як об’єкт знання й пізнання світу; виховувати любов й повагу до природи; розвивати

СУТНІСТЬ ДУХОВНОГО ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА. ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОДІЇ ДУШІ Й ТІЛА

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ Урок 21 . СУТНІСТЬ ДУХОВНОГО ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА. ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОДІЇ ДУШІ Й ТІЛА Мета: розкрити сутність духовного життя суспільства, показати взаємодію душі й тіла в процесі виховання свідомої людини, члена

КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР ВИРОБНИЦТВА

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ Урок 9 . КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР ВИРОБНИЦТВА Мета: сформувати поняття: капітал, приватизація, власність; вчити захищати свої проекти відкриття фірм; виховувати повагу до інших людей, чесність у виробничих відносинах, за
Page 3 of 6123456