Правопис часток

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
МОРФОЛОГІЯ

Частка

Правопис часток

Словотворчі частки пишуться разом, окремо або через дефіс.

Разом пишуться:

А) частки Аби-, ані-, де-, чи-, що-, як – у складі будь-якої частини мови (крім сполучників прислівникового типу): Абищо, абияк, аніскільки, анітрохи, анічогісінько, аніяк, дедалі, деколи, декотрий, дещиця, дещо, чималенький, чимало, щовечора, що

Години, щоденник, щодня, щодоби, щодуху, щонайкращий, щоправда, щоразу, щосили, якби, якнайшвидше, якомога, якщо та ін.;

Б) частки Би (б),

то, що у складі сполучників: Щоб, якби, немовбито, нібито, абощо, і частка Же (ж) у складі стверджувальних часток Авжеж, атож;

В) частка – ся (-сь) у зворотних дієсловах: Будується, наївся (наївсь);

Г) частка – сь у складі займенників і прислівників: Котрийсь, котрась, котресь, якийсь, якась, якесь;десь, колись,.хтось, щось.

Окремо пишуться:

А) частка Що в сполуках Дарма що, тільки що, хіба що, що ж до;

Б) частка То в експресивних сполученнях Що то за, що то, чи то, Які виконують функції підсилювальних часток.

Через дефіс пишуться:

А) частки Бо, но, то, от, таки, коли вони виділяють значення окремого слова:

Іди-бо; давай-но; тільки-но; так-от, як-от; отакий-то, стільки-то, тим-то, якось-то; важкий-таки, все-таки, дістав-та-ки, так-таки;

ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ!

Якщо між часткою та словом, до якого вона приєднується, стоїть інша частка, всі три слова пишуться окремо: Скільки ж то (написано), Чим би то (втішити).

ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ!

Частка Таки пишеться окремо від тих слів, яких вона стосується, якщо вона стоїть перед ними: Він таки забіг до друга.

Б) компоненти Будь-, – будь, – небудь, казна-, хтозна-Й под. у складі займенників і прислівників.

Модальні частки теж пишуться окремо, а саме:

А) частка Же (ж), що відіграє видільну роль у реченні:

Ходи ж зі мною; Він же великий учений;

Б) частки То, це, що мають у складі речення значення вказівності або визначальності: На що то одній людині стільки грошей? Чи це вже й пожартувати не можна?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Складне речення із сурядним і підрядним зв'язком.
Ви зараз читаєте: Правопис часток