Система однопартійна


Політологічний словник

Система однопартійна – сутнісна характеристика політичної влади, яка реалізується за допомогою однієї політичної правлячої партії, за відсутності знаходження при владі інших партій, які були б опозиційними правлячій. Вирізняють здебільшого дві групи причин, що зумовлюють С. о. Перша – відсутність у суспільстві зрілої соціально-класової структури через недостатньо розвинуту економіку, низький рівень політичної культури, слабко розвинуту демократію. За таких умов для подолання економічного відставання,

стабілізації суспільства стає у нагоді С. о. Друга причина – значно більше суб’єктивована, оскільки йдеться про створення досить активної, потужної політичної партії, яка спроможна сконцентрувати у своїх руках максимум політичних, адміністративно-командних функцій, утворюючи у такий спосіб партію – державу. Найчастіше у таких випадках якщо і є інші політичні партії, то вони не відіграють помітної ролі у політичному житті, є своєрідними придатками до домінуючої партії. В умовах С. о. відбувається уповільнення суспільного розвитку, поглиблення проблем, гальмування процесів демократизації і, врешті, встановлення
тоталітарних режимів.

Бабкін В. Проблема соціальної держави в сучасній Україні // Сучасна українська політика. – К., 1997; Болл Т. Власть // Полис. – 1993. – № 5; Полохало В. Метаморфози посткомуністичної влади // Політологічна думка. – 1996. – № 1; Правовое государство, личность, законносте – М., 1997; Українська державність у XX столітті: історико-політологічний аналіз. – К„ 1996.

М. Головатий1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Дійсні числа та дії над ними.
Ви зараз читаєте: Система однопартійна