Спільна власність


Спільна власність – власність, яка характеризується множинністю суб’єктів і єдністю об’єкта. Розрізняють С. в. з визначенням часток (спільна часткова власність) і без визначення часток (спільна сумісна власність). Суб’єкти С. в., як і будь-який інший власник, на свій розсуд володіють, користуються і розпоряджаються належним їм майном, але свої правомочності здійснюють спільно і за згодою. Якщо С. в. за участю громадян може бути і частковою, і сумісною, то С. в. за участю суб’єктів державної власності і юридичних осіб може бути лише

частковою, крім випадків, передбачених законодавством. Спільна часткова власність передбачає, що кожному суб’єктові права власності належить частка в праві власності на річ як певну єдність, а не реальна частка цієї речі. При спільній сумісній власності наперед визначених часток у праві власності немає. Суб’єкти цього права володіють, користуються і розпоряджаються річчю в цілому. Частка її може бути виділена лише тоді, коли спільна сумісна власність ліквідується і замість неї створюється спільна часткова власність або індивідуальна приватна.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Істинні висловлювання.
Ви зараз читаєте: Спільна власність