СТАДО


Екологія – охорона природи

СТАДО – 1) тривале або постійне об’єднання тварин, у якому здійснюються всі основні функції життя виду: добування корму, захист від хижаків, міграції, розмноження, виховання молодняку. Основу групової поведінки в С. становлять взаємовідносини домінування – підпорядкування, які базуються на індивід, відмінностях між особинами. Для С. характерна наявність відносно постійного лідера, котрий своєю поведінкою визначає поведінку С. загалом; 2) група домашніх тварин, як правило, одного виду, дібрана людиною з певною метою.

Хімічні властивості натрію і калію.
Ви зараз читаєте: СТАДО