СТОКИ


Екологія – охорона природи

СТОКИ – приблизно те саме, що й стічні води. В екол. плані особливу увагу слід звернути на с.-г. С. від різних тваринницьких комплексів, С. з полів, де вносяться мін. добрива, гербіциди тощо, які разом з комунальними С. спричинюють інтенсивне евтрофування води (див. дод. 17).

Вода та її властивості.
Ви зараз читаєте: СТОКИ