СТВОРЕННЯ БАНКУ ІДЕЙ


ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

4. Технологія створення банку ідей

4.2.СТВОРЕННЯ БАНКУ ІДЕЙ

У попередніх параграфах ми розглядали, як накопичувати та систематизувати потрібну інформацію для проекту. Тепер необхідно навчитись працювати з цією інформацією – відбирати ідеї, аналізувати, ставити або уточнювати на основі зібраної інформації завдання проекту.

Пошук інформації щодо певної проблеми чи галузі виробництва супроводжується її накопиченням. Досить часто великий обсяг інформації

не лише “загромаджує” комп’ютер, а й залишається невикористаним у дослідницькій роботі. Тому дизайнери намагаються впорядкувати і систематизувати зібрану під час дослідження та вивчення проблеми інформацію, щоб ефективніше нею скористатися.

Кожну нову ідею потрібно проаналізувати, виділивши позитивні та негативні сторони. Якщо йдеться про виготовлення певного виробу, слід з’ясувати, як він вирішуватиме поставлені завдання (проблеми), чи буде зручним у користуванні, чи задовольнятиме встановлені технологічні вимоги тощо. Інакше кажучи, працюючи над створенням конкретного об’єкта, дизайнер

переглядає всі можливі способи вирішення проблеми, що проявляється у вигляді набору образів майбутнього виробу – банку ідей та пропозицій. Проте йдеться тут не лише про можливі форми майбутнього виробу чи, наприклад, проектування інтер’єру у вигляді замальовок або ескізів (рис. 13), а й про добір інших конструкційних

СТВОРЕННЯ БАНКУ ІДЕЙ

Рис. 13. Ескізні малюнки для банку ідей

Матеріалів, комбінації різноманітних ідей, зміни в кольорі, варіанти компонування складових виробу, товарного вигляду і т. д.

До такого банку ідей конструктор повертається протягом усього періоду роботи над проектом, доповнюючи його і переглядаючи ті чи інші пропозиції для використання їх у роботі. Наприклад, працюючи над інтер’єром кімнати, коли визначено кількість і конструкцію меблів, коли образ і вигляд меблів став завершеним, дизайнер виконує рисунки і креслення у масштабі, проробляє можливі варіанти розміщення окремих частин меблів – виконує компонування. Варіанти компонувань входять до банку ідей, як, власне, і сам ескіз, доповнюючи образ, замальовки, креслення меблів тощо.

Отже, головне правило створення банку ідей можна сформулювати так: скопійовані або виконані власноруч рисунки, замальовки, ідеї у вигляді записів – весь обсяг накопиченої інформації, який може стати в пригоді під час виконання наступних етапів проектування виробу – необхідно зберігати та класифікувати.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Мешканці грунтового середовища.
Ви зараз читаєте: СТВОРЕННЯ БАНКУ ІДЕЙ