Технологія

ОСНОВНІ РИСИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРОЕКТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА І ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.Загальні основи проектування у виробничій діяльності людини. Види проектів 1.2. ОСНОВНІ РИСИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Проект починається з творчого задуму чи певної ідеї щось практично втілити в

ЕТАПИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТУВАННЯ

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 9. Технологія створення дизайн-проекту 9.5. ЕТАПИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТУВАННЯ Етапи розроблення дизайн-проекту можна умовно вважати послідовними, але іноді вони відбуваються паралельно, що добре видно з табл. 4 (див. попередній параграф). У

Елементи антропометрії в ергономіці

РОЗДІЛ 3. ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ”ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕРГОНОМІКА В СТРУКТУРІ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ § 9 Елементи антропометрії в ергономіці Важливою є художня адаптація предметів оточуючого середовища до людини, щоб їй було зручно і приємно ними

ПІДГОТОВЧА РОБОТА ЗІ СТВОРЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 9. Технологія створення дизайн-проекту 9.1. ПІДГОТОВЧА РОБОТА ЗІ СТВОРЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ Дизайн-проект починають створювати з виконання проектної пропозиції. Адже успішне її виконання – запорука вдалого майбутнього проекту, створення якісної

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 8. Стадії дизайну об’єктів технологічної діяльності 8.1. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ Дизайн як наукова дисципліна вивчає комплекс проблем, що виникають під час аналізу зв’язків і відносин системи “людина –

ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ 12. Маркетингові дослідження проекту 12.1. ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Перехід економіки України на ринкові умови господарювання зумовлює перенесення управлінських рішень із виробничих ланок сучасних підприємств до ланок збуту. Такий підхід було

МЕТОДИКА ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТОРСЬКОГО АНАЛІЗУ

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 8. Стадії дизайну об’єктів технологічної діяльності 8.З. МЕТОДИКА ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТОРСЬКОГО АНАЛІЗУ Рис. 41. Модульний принцип формування конструкції індивідуального автомобіля: а – легковий автомобіль загального призначення (базовий); б – вантажний автомобіль

МЕТОДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ 12. Маркетингові дослідження проекту 12.3. МЕТОДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Існує чотири основні методи збору інформації: опитування, спостереження, експеримент та імітація. Опитування – це з’ясування позицій респондентів щодо якогось питання. Опитування – найпоширеніший

ДЖЕРЕЛА МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ 12. Маркетингові дослідження проекту 12.4. ДЖЕРЕЛА МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Існує безліч різних видів маркетингової інформації, використовуваних маркетологами. Основними з них є: факти, оцінки, прогнози, узагальнені зв’язки, чутки. Факт – подія або умова,

Методи творчої діяльності. Морфологічний аналіз. Контрольних запитань. Фокальних об”єктів. Випадковостей

РОЗДІЛ 1. ПРОЕКТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА Й ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ § 3 Методи творчої діяльності. Морфологічний аналіз. Контрольних запитань. Фокальних об”єктів. Випадковостей. МЕТОД “МОРФОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ” Розробник методу Цвіккі за його допомогою за короткий час
Page 1 of 712345...Last »