Порядок створення спільних підприємств (СП)Порядок створення спільних підприємств (СП) – сукупність положень і правил національного законодавства, які регламентують створення СП. Відповідно до законодавства, СП може бути створене: через придбання іноземним інвестором частки участі (паю, акцій) підприємства, фірми, компанії без іноземної інвестиції; через придбання юридичною або фізичною особою України права участі в підприємстві зі 100% іноземною інвестицією. Створення СП на території України передбачає такі етапи: 1) розробка позицій українського партнера щодо створення СП; 2) пошук

і вибір іноземного партнера; 3) підготовка й підписання партнерами протоколу про наміри; 4) розробка техніко – економічного обгрунтування та його узгодження партнерами; 5) підготовка установчих документів на основі техніко – економічного обгрунтування; 6) реєстрація СП. Пропозицію створення СП на території України розробляє потенційний засновник. Результат проведеної роботи – пакет документів, підготовлений партнерами, який охоплює: установчий договір про створення СП; статут СП; техніко – економічне обгрунтування СП. Розробивши основні вимоги, українська сторона веде пошук партнера. Українське підприємство,
яке має намір створити СП, до пропозиції, зробленої можливим іноземним партнером, включає такі дані: рівень якості продукції, яку планується випускати, її порівняння зі світовими аналогами; технічні характеристики обладнання; наявність окремих споруд і вільних площ для внеску до статутного фонду; професійна підготовка і кваліфікація кадрів; забезпеченість території розміщення майбутнього СП транспортними комунікаціями: розміщення СП щодо постачальників сировини, напівфабрикатів. Позиція українського партнера передбачає в обов’язковому порядку розв’язання проблеми валютного самозабезпечення СП. За законодавством потреби у валюті СП повинні покривати за рахунок власних валютних ресурсів. Пошук іноземного партнера грунтується на загальновизнаній світовій практиці. Спершу визначають коло фірм-продуцентів, відомих на світовому ринку, за допомогою спеціалізованої служби Торгово-промислової палати або через консультаційно-посередницькі фірми чи зовнішньоторговельні об’єднання. Потенційний український учасник СП виходить із системи критеріїв, на підставі яких відбирає певну кількість фірм (8 – 10) для детальнішого вивчення. Такими критеріями є: розміри активів та їхня динаміка за останні 2 – 3 роки; співвідношення власного і позиченого капіталів; співвідношення основного і обігового капіталів; кількість зайнятих на підприємстві; динаміка прибутку, отриманого за останні 2- 3 роки. Відібравши 3 – 4 фірми, українське підприємство надсилає їм офіційні запити із загальними вимогами до майбутнього СП, із зазначенням технічних характеристик продукції, яку планується випускати. Для вибору партнера використовують також практику міжнародних тендерів (торгів) – відкритих і закритих. Відмова у державній реєстрації іноземних інвестицій можлива лише в разі порушення встановленого її порядку (відмова з мотивів недоцільності реєстрації не допускається). Вона повинна бути оформлена письмово, із зазначенням мотивів відмови і може бути оскаржена в судовому порядку.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Середня лінія трикутника.
Ви зараз читаєте: Порядок створення спільних підприємств (СП)