Визначення мас Сонця і Землі

ФІЗИКА

Частина 1 МЕХАНІКА

Розділ 2 ДИНАМІКА МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ

2.13. Визначення мас Сонця і Землі

Розглянемо рух Землі навколо Сонця, взявши земну орбіту за колову. Щоб Земля рухалася по коловій орбіті, на неї має діяти доцентрова сила Визначення мас Сонця і Землі якою є сила тяжіння між Землею і Сонцем. Прирівнявши ці сили і зробивши потрібні перетворення, знайдемо

Визначення мас Сонця і Землі

Де МC – маса Сонця; r = 149,6 · 109 м – віддаль від Землі до Сонця; G – гравітаційна стала; Т = 31 536 000 с – період обертання Землі навколо Сонця

(рік). Підставивши значення цих величин у вираз (2.27), дістанемо МC = 1,98 · 1030 кг. Аналогічно можна обчислити масу планет, що мають супутники.

Масу Землі можна визначити, прирівнявши вагу тіла на поверхні Землі до сили тяжіння тіла до Землі. Поправку на вагу (динамічну складову), зумовлену добовим обертанням Землі, не враховуватимемо, оскільки розрахунок виконаємо для полюса (gn= 9,83 м/с2, r = 6371,2 · 103 м):

Визначення мас Сонця і Землі

Із співвідношення (2.28) маємо М3 = 5,98 · 1024 кг. Можна також розрахувати середнє значення

густини земної кулі, знаючи її масу та об’єм: Визначення мас Сонця і Землі

Оскільки густина поверхневих шарів Землі ρп = 2500 кг/м, то густина в центрі земної кулі ρц = (10…11)103 кг/м3. Тиск помітно зростає з наближенням до центра Землі: на глибині 100 км тиск має досягти 2000 МПа. В ядрі Землі, на глибині 3000 км і більше тиск досягає 9,8 · 1010 Па.

Температура також підвищується з глибиною: в шахтах і бурових свердловинах – у середньому на один градус на кожні 33 м. Припускають, що на глибині близько 100 км температура доходить до 1500…2000 К і далі залишається сталою.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Проект визначення швидкості нерівномірного руху.
Ви зараз читаєте: Визначення мас Сонця і Землі