Зв’язок дидактики з іншими науками – Дидактика як наука

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА
Основи педагогіки

2. Теорія освіти і навчання (дидактика)

2.1. Дидактика як наука

2.1.2 Зв’язок дидактики з іншими науками

Дидактика має тісні зв’язки з багатьма науками. Передусім вона грунтується на педагогічній психологи, яка досліджує розвиток особистості у процесі навчання, психологічні основи навчання і виховання учнів, розкриває психологічні особливості розвитку процесів відчуття і сприймання, пам’яті, мислення, волі, емоцій, шляхи формування інтересів і мотивів, нахилів, здібностей

і потреб як якостей особистості. Всі ці питання безпосередньо стосуються навчального процесу. Як вихідний матеріал для визначення гіпотез, методики їх перевірки і теоретичного обгрунтування отриманих результатів дидактика використовує також дані анатомії и фізіології, зокрема фізіології вищої нервової діяльності людини.

Шкільна гігієна допомагає дидактиці підібрати методи і засоби правильної організації педагогічної праці вчителя і навчальної діяльності школярів, запобігання перевантаженню учнів.

Важливі та різнобічні зв’язки має дидактика з теорією виховання. Вона використовує загальні закономірності,

принципи і методи виховання для оволодіння у процесі навчання основами наук, техніки і мистецтва.

Оскільки дидактика вивчає закономірності спілкування між учнями і вчителями, вона пов’язана із соціологією.

З кібернетики дидактика використовує знання про теорію управління педагогічними процесами, передусім управління процесом навчання.

Дидактика тісно пов’язана з методиками викладання окремих предметів. Методики є спеціальними дисциплінами педагогіки. Вони вивчають проблеми навчальних предметів (наприклад, методики викладання математики, фізики, хімії тощо). Водночас методики використовують здобутки дидактики як основу для вирішення конкретних проблем.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Дієслово умовного способу.
Ви зараз читаєте: Зв’язок дидактики з іншими науками – Дидактика як наука