Ділове спілкування. Комунікація в професійній сфері

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І КОМУНІКАЦІЯ

§ 2. Ділове спілкування. Комунікація в професійній сфері

Про усне й писемне ділове спілкування, особливості комунікативної діяльності представників різних професій, комунікабельність як рису характеру людини, а також про етику професійного спілкування

Пригадайте

– Що спільного й відмінного між усним і писемним мовленням?

– Які основні ознаки офіційно-ділового стилю мовлення?

– Яке спілкування називається професійним?

– Що таке мовленнєвий етикет? Які його основні норми?

20.

Прочитайте висловлювання. Якою темою вони об’єднані? Наскільки вони важливі, цінні для вашої майбутньої професійної діяльності?

1. Хто не вміє говорити, кар’єри не зробить (Наполеон). 2. Чудова думка втрачає свою цінність, коли вона погано висловлена (Вольтер).

3. Які б не були недоліки сучасної медицини, її технічні можливості, людина завжди буде вірити лікарю, який зуміє вислухати, схвалити, виявити співчуття (А. де Сент Екзюпері). 4. Хто ні про що не запитує, той нічого не вчиться (Фуллер). 5. Уміння спілкуватися з людьми – це товар, який можна купити так, як ми купуємо цукор або каву. І я заплачу за це

вміння більше, ніж за будь-що інше у світі (Д. Рокфеллер). 6. Справи говорять голосніше за слова (Нар. творчість).

Поняття ділового спілкування

Одним з різновидів спілкування є ділове спілкування, яке регулює офіційні стосунки учасників комунікації в державно-правовій і суспільно-виробничій сферах. Це спілкування між адміністративними установами та підприємствами, органами влади, культури й освіти як усередині країни, так і поза її межами.

Найважливішими в діловому спілкуванні є послідовність і точність викладу думок, об’єктивність оцінок, гранична чіткість, емоційно-експресивна нейтральність вислову.

Ділове мовлення

Для ділового мовлення характерне вживання усталених словесних конструкцій, книжних слів, прямий порядок слів, обмежене вживання тропів і слів у переносному значенні. відсутність жаргонізмів, просторічних висловів, емоційно забарвлених слів.

Форми спілкування

Ділове спілкування існує у двох формах:

Усне спілкування (бесіда, доповідь, розмова по телефону, нарада, переговори);

Писемне спілкування (ділові папери).

Особливості ділового спілкування

Особливості ділового спілкування полягають у тому, що:

– учасники спілкування мають певний офіційний статус;

– учасники спілкування мають глибоке розуміння конкретної справи, яка є предметом обговорення;

– основним завданням такого спілкування с продуктивна співпраця;

– учасники спілкування дотримуються вимог офіційно-ділового стилю мовлення;

Учасники спілкування дотримуються норм мовленнєвого етикету;

– засадами такого спілкування є правила ділових взаємин.

Зверніть увагу

У практиці ділового спілкування особливе значення має вміння стримувати емоції, уважно слухати, ставити запитання.

21.1. Уявіть, що ви керівник установи Завершіть і запишіть три з поданих реплік (на вибір). Змоделюйте ситуацію ділового спілкування, у якій була б можливою одна з ваших реплік.

I. Я сподівався почути від вас… 2. Я просив би вас… 3. Радив би вам… 4. Мені здається, що… 5. Мені шкода, але… 6. Мені не подобається, що ви… 7. Вибачте, але я мушу… 8. Вважав би за необхідне нагадати вам… 9. Ще раз дякую і висловлюю надію… 10. Вибачте, я не цілком упевнений…

II. Запам’ятайте подані формули і користуйтеся ними під час ділового спілкування.

Ділове спілкування. Комунікація в професійній сфері

Робоча нарада

22.1. Дав – чотири – всі разом. Виберіть фрази, які відповідають нормам ділового спілкування. Обгрунтуйте свій вибір

І. Вивчіть наші пропозиції і лайте, врешті-решт, будь-яку остаточну відповідь. 2. Просимо вивчити наші пропозиції і дати остаточну відповідь. 3. Запам’ятайте: якщо ви не погасите заборгованості, ми тут же розірвемо контракт! 4. Дозвольте нагадати Вам про необхідність погасити заборгованість, інакше ми будемо змушені розірвати контракт. 5. Хочемо запевнити, що наше підприємство виконає Ваше замовлення в найкоротший термін. 6. Ми уважно вивчили Вашу пропозицію, але змушені відхилити її, оскільки нас не влаштовують умови виконання замовлення. 7. Вашої пропозиції ми не приймаємо і навіть не просіть і не благайте.

II. Експеримент. Перебудуйте п’яте чи шосте речення, доповнивши його розмовними, емоційно забарвленими словами чи словами в переносному значенні, а також замінивши прямий порядок слів непрямим. Як така перебудова позначиться на стилістичному забарвленні речення? Зробіть відповідний висновок.

23. Уявіть, що ви спеціаліст фінансового підрозділу підприємства Вам доручили повідомити ділового партнера про перенесення дати розрахунку за виконане замовлення на десять днів з незалежних від підприємства причин. Виконайте це завдання так: і) напишіть діловий лист відповідного змісту; 2) змоделюйте ділову телефонну розмову. Які переваги писемної форми ділового спілкування в цій ситуації? А усної форми?

Поняття професійної комунікації

Комунікація відіграє важливу роль у професійній сфері. Саме комунікація с одним з тих чинників, які безпосередньо впливають на ефективність праці, продуктивність виробництва.

Комунікація в професійній сфері – це обмін інформацією між людьми під час виконання ними своїх професійних завдань.

Види професійної комунікації

Комунікація я професійній сфері може бути зовнішня і внутрішня.

Внутрішня комунікація відбувається в межах організації. При цьому учасники спілкування виступають або як рівноправні партнери (обіймають рівнозначні посади), або як нерівноправні суб’єкти (хтось із них обіймає керівну посаду). Зовнішня комунікація протікає між організацією й середовищем, у якому ця організація функціонує. Наприклад: між керівниками установ, між лікарем і пацієнтом, між банківським працівником і клієнтом тощо.

Зверніть увагу

Знання мови своєї професії, володіння комунікативним мистецтвом є необхідною умовою досягнення професійного успіху, що сприяє максимальній реалізації особистості.

24. Мозковим штурм. Що спільного й відмінного між професійним спілкуванням і спілкуванням у родині чи в колі друзів?

25.1. Прочитайте текст, визначте його основну думку, тип і стиль мовлення.

Що ви могли б додати до змісту прочитаного? Сформулюйте поради “Як уникнути комунікативних помилок підчас спілкування між лікарем і пацієнтом”.

КОЛИ СЛОВО ЛІКУЄ

Якось на дачі під час відпочинку одного відомого лікаря попросили оглянути сусіда, який відчув біль у лівій частині грудної клітки. Думка про те. що це інфаркт, викликала у хворого панічний страх. Коли лікар зайшов до кімнати пацієнта, той лежав на дивані. У його очах читалися тривога й розгубленість, морально він був готовий до найгіршого. Після кількох запитань і огляду лікар зазначив, що, ймовірно, біль є симптомом загострення остеохондрозу”. У міру того як лікар спокійно, з упевненістю в голосі розказував про свої спостереження, самопочуття хворого покращувалося на очах. Тривога минула, емоційне пригнічення змінилося готовністю боротися за покращення самопочуття.

Так. справжній лікар – це не тільки професіоналізм, енциклопедичні знання, але й уміння говорити з хворим. Спостереження свідчать, що спілкування з пацієнтом у 70-80 % випадків допомагає поставити правильний діагноз. Крім того, хворому стає легше, коли він упевнений, що його скарги почуті, зафіксовані у свідомості лікаря і він їх обдумує. Це відчуття закріплюється, якщо лікар каже: “Я вас чую і розумію”, – або висловлює, це поглядом чи кивком голови.

Деколи медпрацівнику доводиться говорити про неприємний прогноз захворювання чи значний ризик операції. Проте, повідомляючи хворому правду, він мусить вселити йому і надію. Спокійні, вдумливі, співчутливі слова людей у білих халатах можуть обнадіяти хворого. У своїй книзі “Любов, медицина і дива” відомий лікар Берні Сейрел пише: “Ніколи не можна говорити, що ви більше нічого не можете зробити, навіть якщо єдиний засіб, який у вас залишився, – бути поруч і допомагати хворому сподіватися й молитися”.

Успіх у лікуванні можливий при поєднанні довірчих людських стосунків і наукових досягнень. А для цього технічно оснащений лікар мусить уміти не лише лікувати, а й спілкуватися зі своїм пацієнтом (Iл. журналу).

Ocтехондроз – захворювання, в основі якого лежать дистрофічні зміни суглобового хряща і кісткової тканини навколо нього.

II. Знайдіть у тексті професіоналами. Поясніть лексичне значення виділених слів За потреби скористайтеся тлумачним словником

III. Передайте якомога стисліше основний зміст тексту, починаючи із заключної тези.

26. Мікрофон. Хто і що. на вашу думку, впливає на вибір професії? Ким ви бачите себе в майбутньому? Ви самостійно зробили (зробите) свій вибір?

Ділове спілкування. Комунікація в професійній сфері

Г. Ceмирадський. Довіра Александра Македонського лікарю Пилипу

27. Попрацюйте а парах. І. Розгляньте репродукцію картини. Обговоріть з однокласником (однокласницею), що на ній зображено, який тон розмови учасників спілкування, які засоби комунікації вони використовують. Назвіть адресанта і адресата мовлення, визначте ймовірний предмет мовлення, сформулюйте мету спілкування, укажіть обставини спілкування.

II. Зіставте картину Г. Семирадського з текстом попередньої вправи.

Комунікабельність

Важливою рисою характеру людини є комунікабельність, тобто здатність легко вступати в контакт, підтримувати особисті, ділові стосунки з ким-небудь. бути товариським, незамкненим, привітним.

28. і. Прочитайте статтю. Розкажіть, що означає бути комунікабельним і як розвинути цю рису в собі. Поміркуйте, якими ще особистими якостями має володіти людина, щоб стати успішною у своїй професії.

КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ – КРОК ДО УСПІХУ

Сьогодні, як правило, до більшості претендентів на керівні й добре оплачувані посади висувають таку вимогу, як комунікабельність. Інакше й бути не може. Адже без здібностей до ефективного спілкування не можна організувати людей, а без злагодженої команди – не домогтися значних результатів у будь-якій справі. Комунікабельна людина – явище надзвичайно цінне, вона спроможна створювати величезну кількість корисних зв’язків, вона завжди в курсі актуальних подій.

Комунікабельність передбачає двосторонню взаємодію. тобто людина повинна вміти не лише гарно говорити, а й слухати, чути і розуміти те, що партнер хоче донести. Психологічна готовність до спілкування, активність, розвинене логічне мислення.

Ділове спілкування. Комунікація в професійній сфері

Багатий словниковий запас – на основі цих складових замішується “коктейль” успішного спілкування.

Набрати телефонний номер, дізнатися потрібну інформацію, поговорити з незнайомою людиною, виступити перед аудиторією, поставити запитання під час публічного виступу… Для комунікабельних працівників це задоволення, а для інших – стрес. Тому важливо навчитися долати дискомфорт, хвилювання і невпевненість, налаштовувати себе на позитивне ставлення до співрозмовників, і тоді через певний час спілкуватися з малознайомими і незнайомими людьми буде приємно і просто (Iл. газети).

II. Складіть і запишіть план тексту у формі питальних речень.

29. Змоделюйте комунікативну ситуацію на одну з тем: “Перший робочий день”. Прийом на роботу”. “Робоча нарада”. “Подяка за роботу”. “Настанова керівника”, “Закінчення робочого дня”. Скористайтеся пам’яткою, поданою нижче.

Пам’ятка

Етика професійного спілкування

– Зайшовши до кабінету (установи, помешкання), вітайтеся першим.

– До колег, керівництва чи підлеглих слід звертатися на “ви” (по імені та по батькові). Якщо співрозмовник ваш ровесник, добрий знайомий і ви обіймаєте рівнозначні посади, то під час спілкування віч-на-віч можна звертатися на ім’я.

– Не розмовляйте категоричним тоном.

– Говоріть рівно, стримуйте свої емоції, не намагайтеся переривати співрозмовника.

– Бесіду з підлеглим ведіть без формалізму, нотацій, залякування.

– Утримуйтеся від надмірного говоріння, давайте можливість висловитися й іншим.

– Відкидайте забобони і плітки в спілкуванні з колегами.

– Не докучайте колегам своїми запитаннями про особисті справи.

– Будьте привітними, доброзичливими.

30. І. Змоделюйте, дотримуючись етикетних норм, ситуацію професійного спілкування (на вибір):

А) у вищому навчальному закладі;

Б) у планово-фінансовому відділі підприємства;

В) у лікарні;

Г) на дослідній станції овочівництва;

Г) у фермерському господарстві;

Д) на стадіоні;

Е) у заводському цеху; є) у кабінеті архітектора.

II. Складіть усно невелике висловлювання (3-4 речення), можливе в цій ситуації спілкування

31. Попрацюйте в парах Складіть і розіграйте за особами діалог на професійну тему, який міг би відбутися (на вибір):

А) між керівником відділу та молодим працівником, що має пропозиції щодо підвищення результативності роботи відділу;

Б) між лікарем та пацієнтом про необхідність термінової операції;

В) між синоптиком і аграрієм про погодні умови;

Г) між директором спортивної школи та тренером про зміни в розкладі занять;

Г) між учителями про проведення тижня математики;

Д) між керівником сільгосппідприємства і головним інженером про підготовку техніки до жнив;

Е) між працівником лабораторії молокозаводу і працівником санстанції про контроль якості продукції.

32.1. Поміркуйте, як має спілкуватися керівник з підлеглими Сформулюйте поради “Як стати гарним керівником” Скористайтеся пам’яткою, поданою на сторінці 23.

II. Уявіть, що ви керівник підприємства. Змоделюйте бесіду з підлеглим (на вибір): а) з метою заохочення: б) для вирішення виробничих питань: в) для попередження про недопущення недоліків у роботі.

33. Виконайте завдання одного з варіантів

Варіант А. Уявіть ситуацію: ви стали учасником бесіди з кореспондентом молодіжної телепрограми на тему “Етика професійного спілкування як критерій культури особистості”. На чому ви зосередили б свою увагу, які тези сформулювали. які приклади навели?

Варіант Б. Напишіть невелике оповідання на тему, пов’язану з уроком.

Ділове спілкування – це процес взаємозв’язку і взаємодії, у якому відбувається обмін інформацією” досвідом, спрямований на досягнення

Певного результату, вирішення конкретної проблеми або реалізацію конкретної мети

Результати професійної діяльності часто залежать від комунікативної взаємодії людей Комунікація може відбуватися в рамках організації або між організацією і 11 середовищем

Дотримання етики професійного спілкування с одним з основних критеріїв оцінки професіоналізму як окремого працівника, так і організації загалом


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Множення на трицифрове число.
Ви зараз читаєте: Ділове спілкування. Комунікація в професійній сфері