Українська мова

ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС ПРИМІЩЕННЯ НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ ВРАЖЕНЬ

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ Тема 10. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС ПРИМІЩЕННЯ НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ ВРАЖЕНЬ 586 І. Прочитайте текст. Розкажіть, що ви “побачили” в давній українській хаті. УКРАЇНСЬКА ХАТА Давня українська хата. Високий поріг, на стінах та

Ялинка для горобчиків

ЧАСТИНА ПЕРША Навчання грамоти і розвиток мовлення 43 Ялинка для горобчиків За Василем Сухомлинським ЯЛИНКА ДЛЯ ГОРОБЧИКІВ За три дні Новий рік, а хворий Вітько в постелі. Поставила мама перед ліжком ялинку, почепила на

ОСНОВНІ СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики Іменник § 16. ОСНОВНІ СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ Про те, як творять іменники, про найуживаніші суфікси, а також про стилістичну роль словотвірних засобів іменників ПРИГАДАЙМО. 1. Які є способи творення слів?

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ПРЯМА МОВА. ДІАЛОГ

Повторения, узагальнення й поглиблення вивченого § 3. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ПРЯМА МОВА. ДІАЛОГ ПРИГАДАЙМО. 1. Яке речення називають складним? 2. Що таке пряма мова й діалог? 17 І. Прочитайте текст. Розкажіть, з якою метою створюють

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ § 18. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ Про те, чим складне речення відрізняється від простого, про засоби зв’язку та розділові знаки між частинами складного речення ПРИГАДАЙМО Яке речення називають складним? 144 Порівняйте

ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ПЛАН РОБОТИ

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ Тема 3. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ПЛАН РОБОТИ ПРИГАДАЙМО. Які загальні ознаки офіційно-ділового стилю мовлення? 588 Пригадайте й опишіть ситуацію, коли вам чи вашим рідним (знайомим) доводилося складати якийсь документ (заяву, оголошення, договір,

Питальні й відносні займенники

МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ ЗАЙМЕННИК §40. Питальні й відносні займенники 373. Прочитайте. Скажіть, у якому стовпчику речення вимовляються з питальною інтонацією, а в якому – з розповідною. З’ясуйте, чим різняться виділені займенники. 1. Хто нам

УСНИЙ ТВІР-ОПИС ТВАРИНИ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ Тема 19. УСНИЙ ТВІР-ОПИС ТВАРИНИ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ ПРИГАДАЙМО. Яка мета художнього опису? 533 ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи є у вас удома якась тварина? Розкажіть про неї (якої вона масті; які в

ЗВУКИ МОВИ Й ЗВУКИ МОВЛЕННЯ

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ §20. ЗВУКИ МОВИ Й ЗВУКИ МОВЛЕННЯ 216. Виразно прочитайте вірш. Звуків дуже е багато, У природі все звучить. Свище вітер, грім завзято В темнім небі гуркотить. Навесні співає пташка І

ВІДМІНИ Й ГРУПИ ІМЕННИКІВ

Морфологія та орфографія. Іменник § 28. ВІДМІНИ Й ГРУПИ ІМЕННИКІВ Про поділ іменників на чотири відміни, а також про іменники твердої, м’якої та мішаної груп ПРИГАДАЙМО, 1. Що таке закінчення та основа слова? 2.