ФЕРОМОНИ

Екологія – охорона природи ФЕРОМОНИ – біологічно активні речовини, що виділяються тваринами в навколишнє середовище і специфічно впливають на поведінку, фізіол. та емоційний стан або метаболізм ін. особин того самого виду. Продукуються спеціалізованими залозами

АНОМАЛІЯ ВРОДЖЕНА

Екологія – охорона природи АНОМАЛІЯ ВРОДЖЕНА, каліцтво – вада розвитку, вроджене морфологічне, а також стійке біохімічне та функціональне порушення онтогенезу, головним чином ембріогенезу. Напр., у людини А. в. – вроджені вади серця, не розділені

ФІЛОСФЕРА

Екологія – охорона природи ФІЛОСФЕРА – повітряний чи водний простір, що перебуває під значним впливом рослини, яка знаходиться в ньому (її листя, плодів, стебел тощо).

ІНКОРПОРАЦІЯ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН

Екологія – охорона природи ІНКОРПОРАЦІЯ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН – приєднання, включення до свого складу шкідливих, напр., радіоакт. речовин, які потрапили всередину організму з повітрям, їжею або крізь шкіру. Багато радіоакт. речовин поза тілом людини здатні

МИСЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНЕ

Екологія – охорона природи МИСЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНЕ, підхід екологічний – 1) діалектичний розгляд явищ з урахуванням форм впливу людства на природу та зворотного впливу природи (в т. ч. та насамперед уже зміненої людиною) на людей

УАЙТ-СПІРИТ

Екологія – охорона природи УАЙТ-СПІРИТ, лаковий бензин – нафтова фракція, безбарвна рідина з нерізким запахом, середньої леткості. Застосовують як мийний засіб, рештки якого забруднюють довкілля.

САПРОФІТИ

Екологія – охорона природи САПРОФІТИ – рослини, що живляться готовими орг. речовинами, рештками мертвих рослин і тварин. До С. належить багато бактерій, грибів, актиноміцетів. В екосистемах С. перебувають як на рівні консументів, так і

ХВОРОБА ПРОМЕНЕВА ХРОНІЧНА

Екологія – охорона природи ХВОРОБА ПРОМЕНЕВА ХРОНІЧНА – захворювання, що розвивається внаслідок тривалого впливу йонізуючого випромінювання в малих дозах. Перші симптоми виявляються через 2-3-5 рр. від початку опромінення. Змінюється система кровотворення, функція ЦНС, знижується

ВСЕСВІТНІЙ ФОНД ОХОРОНИ ПРИРОДИ (ВФОП)

Екологія – охорона природи ВСЕСВІТНІЙ ФОНД ОХОРОНИ ПРИРОДИ (ВФОП) – міжнародна організація, яка займається питанням охорони живої природи та екосистем у цілому.

ПУСТЕЛЯ ЗЕЛЕНА

Екологія – охорона природи ПУСТЕЛЯ “ЗЕЛЕНА” – один із різновидів екол. пустелі; зарості тропічної рослинності на місці колишніх орних земель, взагалі густонаселеного регіону (напр., на землях майя та ацтеків у Центр. Америці).