СИЛІКАТИ

Екологія – охорона природи СИЛІКАТИ – солі кремнієвих кислот, дуже поширені серед прир. мінералів (напр., слюда, тальк, азбест, польовий шпат тощо). Застосовують як буд. матеріали, вогнетриви тощо. Практ. значення мають штучні С.: скло, фарфор,

ПРИРОДООХОРОННЕ ВИХОВАННЯ

Екологія – охорона природи ПРИРОДООХОРОННЕ ВИХОВАННЯ – процес систематичного і цілеспрямованого формування у людини екол. світогляду, що базується на свідомому, бережливому ставленні до природного середовища, знанні теор. основ і практ. способів охорони природи.

ТЕРМОТРОПІЗМ

Екологія – охорона природи ТЕРМОТРОПІЗМ – вигинання окремих ростучих органів і частин рослин у відповідь на теплове подразнення.

Оцінка стану і перспективи розвитку популяцій

ОСНОВИ ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ Розділ 11. ПОПУЛЯЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ВИКОРИСТАННЯ Основні терміни і поняття: Флуктуації, осциляції, середня і специфічна швидкість росту популяції, коефіцієнт приросту популяції. 11.1. Оцінка стану і перспективи розвитку популяцій Дослідження популяції повинно

ІНТОКСИКАЦІЯ ПЕСТИЦИДАМИ

Екологія – охорона природи ІНТОКСИКАЦІЯ ПЕСТИЦИДАМИ – отруєння організму пестицидами, що може статися внаслідок контакту людини з пестицидами під час їх транспортування, зберігання, застосування в С.-г. виробництві. Найшкідливішими є ртуть-, хлор-, фосфорорг. та арсеновмісні

КОНСОРЦІЙНА ФОРМА САМОУПРАВЛІННЯ

Екологія – охорона природи КОНСОРЦІЙНА ФОРМА САМОУПРАВЛІННЯ – див. Форма самоуправління консорційна.

ЗООЦИД(И)

Екологія – охорона природи ЗООЦИД(И) – хім. засоби, що застосовуються для знищення шкідливих хребетних тварин.

ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ

Екологія – охорона природи ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ – форма взаємовідносин у фітоценозі, коли особини або популяції впливають одна на одну шляхом конкуренції або алелопатії.

БІОСТРОМА

Екологія – охорона природи БІОСТРОМА – шар живої речовини, за В. І. Вернадським, – “плівка життя”, найдієвіший горизонт біосфери, де зосереджена основна маса живих організмів і відбувається найактивніша взаємодія між усіма екол. компонентами. Б.

РИЗОСФЕРА

Екологія – охорона природи РИЗОСФЕРА – шар Грунту (2- З мм), що прилягає безпосередньо до коріння і кореневих волосків рослин. Характеризується високим рівнем біол. активності, зумовленої Виділенням корінням орг. речовин та слизів, йонообмінними та
Page 86 of 402« First...102030...8485868788...100110120...Last »