Економетрія


Економетрія – прикладна економічна наука, яка вивчає здебільшого конкретні кількісні зв’язки і взаємозалежності (отже, закономірності) між економічними явищами і процесами за допомогою математико – статистичних методів і моделей на макро – та мікрорівнях. Внаслідок цього Е. поєднує теоретичну економіку, статистику і математику. Важливу роль у розвитку Е. відіграли праці українського вченого Є. Слуцького, зокрема вивчення впливу випадкових причин на циклічні коливання, аналіз цільової функції споживання та попиту. Подією у розвитку Е. стала міжгалузева модель виробництва і розподілу продукції для народного господарства США В. Леонтьєва, яка отримала назву “витрати – випуск”. Основним в Е. є поняття моделі. Дослідження властивостей моделей дають змогу отримати знання про моделі, які можна перенести на досліджувані економічні системи або економічні об’єкти, явища, ситуації чи процеси.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Речення з двокрапкою.
Ви зараз читаєте: Економетрія