Бюджет державний

Бюджет державний (центральний) – кошторис щорічних доходів і видатків держави, заздалегідь розроблений урядом і затверджений законом. Сутність бюджету кожної країни визначається соціально-економічним устроєм суспільства, рівнем розвитку продуктивних сил, природою форм власності, виконуваних державою функцій та іншими факторами. В політекономічному аспекті Б. д. означає систему відносин економічної власності між державою, з одного боку, населенням країни, суб’єктами підприємницької діяльності – з іншого, з приводу привласнення

частини необхідного і додаткового продукту та їх використання з метою виконання функцій держави і передусім соціально-економічних. Доходи Б. д. у розвинених країнах світу більш як на 90% формуються за рахунок податкових надходжень. Такі доходи у США з 1960 по 2002 збільшились з 92,5 млрд. дол. до 1946 млрд. дол., тобто у 21 раз. При цьому в останні десятиріччя XX ст. постійно зростала (крім США) їх частка в національному доході, валовому внутрішньому продукті (ВВП) та в інших агрегатних показниках. Матеріальною основою такого зростання є прогрес продуктивних сил, підвищення ефективності суспільного виробництва, зростання реальних
доходів більшості населення та інші фактори. Об’єктивна необхідність оптимального зростання доходів Б. д. продиктована дією закону одержавлення економіки (одержавлення національного доходу є найбільш узагальненим показником цього процесу), зростанням потреб у макроекономічному регулюванні народного господарства з єдиного центру, загостренням екологічних проблем тощо. Основними видами податків у розвинених країнах світу є подохідний податок, податок на прибуток підприємств, соціальне страхування та податок на додану вартість. У структурі бюджетних витрат розвинених країн світу в останні десятиріччя сталися суттєві зміни: на першому місці – витрати на соціально-економічні цілі, на які спрямовується 70% всіх доходів, в т. ч. до 80% на соціальні цілі і 20 % – на економічні цілі; на другому місці – витрати на оборону, які поділяються на прямі та опосередковані; на третьому (у США – на другому) – витрати розвинених країн світу на обслуговування державного боргу. У 2003 доходна частина Б. д. України становила близько 44 млрд. грн., або менше 1060 грн. на душу населення, що майже у 4 рази менше, ніж 1991 і приблизно в 10 разів менше в доларовому еквіваленті. Серед видатків на першому місці – витрати на соціальні цілі, на другому – фінансування народного господарства, на третьому – витрати на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Батьківська поведінка птахів.
Ви зараз читаєте: Бюджет державний