Фінансові ресурси держави – Основні елементи фінансового господарства

ФІНАНСИ

Розділ 5.

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ

5.2. Основні елементи фінансового господарства держави

Розвиток загальної теорії держави пов’язаний з еволюцією поглядів на сутність державного фінансового господарства. Використовуючи ідеї неокласиків і вчення про правову державу, фінансова наука обгрунтувала й дала чітке визначення основних елементів фінансового господарства держави:

– фінансові ресурси;

– державні доходи і державні видатки;

– доходи і видатки бюджетів.

На перший погляд, ці фінансово-економічні

категорії сприймаються як синоніми. Але, з’ясувавши їх внутрішню природу, можна чітко розмежувати ці поняття.

1 Див. І. О. Луніна. Державні фінанси України в перехідний період. – Харків: Форт, 2000, с.25

5.2.1. Фінансові ресурси держави

Фінансові ресурси – це першооснова фінансового господарства держави. Загалом, фінансові ресурси являють собою сукупність доходів і надходжень, які перебувають у розпорядженні підприємств, організацій та держави і спрямовуються на задоволення суспільних потреб з метою розширеного відтворення та зростання матеріального добробуту населення. Фінансові ресурси держави

охоплюють ресурси всіх секторів економіки: державного, підприємницького, а також приватного сектора. До складу фінансових ресурсів держави включають:

1. Фінансові ресурси, що перебувають у розпорядженні органів державного управління:

– ресурси державного бюджету;

– ресурси місцевих бюджетів;

– цільові державні фонди;

– фінансові ресурси державних фінансових інституцій (Національного банку, державних страхових органів, державних кредитних установ).

2. Фінансові ресурси, що перебувають у розпорядженні господарських підприємств, установ і організацій різних форм власності та видів діяльності.

3. Фінансові ресурси, що перебувають у розпорядженні населення (вклади, заощадження, депозити).

Проте держава розпоряджається не усіма переліченими фінансовими ресурсами, а лише тими, які зосереджені в бюджетній системі, централізованих та децентралізованих державних фондах, а також в державних фінансових інституціях. На відміну від фінансових ресурсів держави, державні доходи є власністю держави, без будь-яких умов і зобов’язань щодо суб’єктів держави.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Речення з непоширеними звертаннями.
Ви зараз читаєте: Фінансові ресурси держави – Основні елементи фінансового господарства