ГЕОЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7

РОЗДІЛ IV. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА

ТЕМА 1. ГЕОЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇН І

УРОК 45. ГЕОЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7

Тема. Поняття “геоекологічна ситуація”. Основні забруднювачі навколишнього середовища. Практична робота № 7 (початок). Аналіз карти геоекологічної ситуації в Україні. Нанесення на контурну карту основних природоохоронних об’єктів України.

Навчальна мета: систематизувати знання про основні забруднювачі навколишнього середовища; сформувати

поняття “геоекологічна ситуація”, уявлення про сучасну геоекологічну ситуацію в Україні; ознайомити з картою геоекологічної ситуації в Україні, навчити аналізувати її.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, карта геоекологічної ситуації в Україні, фізична карта Україні, фото джерел та наслідків забруднення навколишнього середовища.

Опорні та базові поняття: геоекологія, забруднювач навколишнього середовища, ступінь забруднення, ГДК, геоекологічна ситуація.

Географічна номенклатура: Чорнобиль, раніше вивчені одиниці політико-адміністративного устрою.

ХІД

УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

– Що вивчає наука екологія?

– Назвіть основні закономірності географічної оболонки.

– Поясніть закономірність “цілісність”.

– У чому полягає основна відмінність природних кругообігів речовин від антропогенних?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Аналізуючи різні природні умови та ресурси України, ми неодноразово підкреслювали негативний вплив людини на них. А якщо узагальнити всі негативні наслідки такого втручання в природне середовище на певній території, можна отримати уявлення про ступінь її забрудненості.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Геоекологічна ситуація

Геоекологія – наука про взаємодію людини з навколишнім середовищем.

Геоекологічна ситуація – стан навколишнього середовища за певний період часу на певній території. В Україні вона оцінюється як кризова.

Основні фактори негативного впливу:

– несприятливі природні явища та процеси (лісові пожежі, смерчі, посухи тощо);

– нераціональна господарська діяльність людини;

– інтенсивна господарська діяльність людини.

Характеристики оцінки екологічного стану навколишнього середовища:

– кількість та склад викидів та скидів хімічних речовин;

– рівні акустичного, електромагнітного, радіаційного впливу;

– концентрації забруднюючих речовин у навколишньому середовищі.

2. Основні забруднювачі та джерела забруднення навколишнього середовища

– Підприємства хімічної промисловості, металургії, електроенергетики та інших підприємств промисловості (викиди та скиди хімічних сполук, часто тих, що не існують у природі, тому не входять до природного кругообігу речовин);

– сільськогосподарська діяльність (забруднення грунтів, вод, рослинності хімічними засобами захисту рослин тощо);

– транспорт;

– побутова діяльність людини (накопичення відходів, використання штучно синтезованих речовин тощо) та ін.

3. Карта геоекологічної ситуації в Україні

Відображає ступінь забруднення території.

V. Закріплення вивченого матеріалу

– Поясніть, яким чином шкідливі викиди в атмосферу викликають зміну всього природного комплексу.

– Складіть логічні ланцюжки наслідків:

А) неправильного використання мінеральних добрив;

Б) створення великих водосховищ;

В) забруднення акваторій Чорного та Азовського морів нафтопродуктами;

Г) свій варіант завдання.

Виконання практичної роботи № 7

1. Актуалізація опорних знань, повідомлення теми й мети роботи

– На які групи можна поділити територію України залежно від ступеня забруднення?

– Назвіть основні джерела забруднення навколишнього середовища.

2. Вступні та тренувальні вправи

Покажіть на карті території максимального забруднення, умовно чисті. Поясніть причини такого становища.

3. Самостійне виконання завдань

– З’ясуйте ступінь забруднення території однієї з областей України (за вибором). Висловіть думки з приводу причин такого стану. Результати оформіть у зручному і наочному (на вашу думку) вигляді.

– На основі виконаної роботи зробіть висновок про загальний стан навколишнього середовища території України.

VI. Підсумки уроку

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати §___.

2. Окремим учням підготувати повідомлення про аварію на ЧАЕС та її наслідки.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Поняття про амінокислоти конспект уроку.
Ви зараз читаєте: ГЕОЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7