Географічна структура експорту-імпорту послуг (млн дол. США)

ДОДАТКИ Додаток 19 Географічна структура експорту-імпорту послуг (млн дол. США) Рік Всього Країни СНД Інші країни світу Європа Країни ЄС Азія Африка Америка Австралія і Океанія Експорт 1995 2621,5 1626,9 994,6 435,7 444,9 137,1

Системи розселення і розвиток поселень

РОЗДІЛ II. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Тема 3. Системи розселення і розвиток поселень 1. Міське і сільське населення. Типи населених пунктів. Типи міст за розмірами та функціями Усе населення країни проживає у населених пунктах – поселеннях

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЄВРОПИ

Розділ 2. Регіони і країни світу. Тема 1. Країни європи Європа є одним з найбільш розвинутих регіонів світу. Вона завжди впливала і продовжує впливати на світову політику й економіку. Саме в Європі ще 450

Географічне положення, дослідження та освоєння материка

РОЗД ІЛ ІІ МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ Тема 2. ПІВДЕННА АМЕРИКА & 16. Географічне положення, дослідження та освоєння материка Пригадай або здогадайся 1. Які з материків повністю розташовані в Західній півкулі? 2. Що ти знаєш

РІЧНИИ ХІД ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ Тема 2 АТМОСФЕРА §31. РІЧНИИ ХІД ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ – Пригадайте, що є наслідком руху Землі навколо Сонця. – Яка існує залежність між висотою Сонця над горизонтом і кількістю тепла, що

Особливості природних умов і ресурсів: географічне положення, тектонічна будова, рельєф

Розділ 3. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ Тема 7. КРИМСЬКІ ГОРИ Чарівним раєм, природним музеєм, перлиною на березі Чорного моря називають Кримські гори та Південний берег Криму. З давніх-давен вони ваблять до себе людей, які

Глобальні екологічні проблеми

Розділ 3 ЗЕМЛЯ НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ Тема 2. Економічні проблеми материків і океанів Вивчаючи географію материків і океанів, ви дізналися про численні факти того, як діяльність людини призво­дить до забруднення довкілля, до порушення природної

Населені пункти. Народні традиції

РОЗДІЛ 4 ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ Тема 2. Народи і держави § 63. Населені пункти. Народні традиції Пригадайте Від чого залежить розміщення населення? Населені пункти – місце, придатне для життя і праці людей. Обов’язкова

Рухи земної кopи

Розділ ІІІ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ § 18. Рухи земної кopи Що таке літосферні плити? Які рухи вони здійснюють? Походження материків і океанів. Внутрішні сили Землі – висока температура й тиск, що змушують рухатися літосферні плити,

Зайнятість населення України

Додаток Таблиця 7 Зайнятість населення України Роки 1990 1999 2001 2005 Всього зайнято Галузі Млн. Осіб У % до всього зайн. насел. Млн. Осіб У % до всього зайн. насел. Млн. Осіб У %