Географія

Вода в атмосфері

Розділ ІІІ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ § 32. Вода в атмосфері Як називається вода в газоподібному стані? Уміст яких газів не є постійним в атмосферному повітрі? Коли повітря більш вологе – до чи відразу після дощу?

ГЕОГРАФІЯ СВІТОВОГО ТРАНСПОРТУ. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ

Розділ 1. Загальна економіко-географічна характеристика світу Тема 4. Світове господарство § 20. ГЕОГРАФІЯ СВІТОВОГО ТРАНСПОРТУ. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ Географія світового транспорту. Транспорт – одна з головних галузей господарства, яка здійснює перевезення пасажирів

КІЛЬКІСТЬ І РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

Розділ IV ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ Тема 1 КІЛЬКІСТЬ І РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ §59. КІЛЬКІСТЬ І РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ – Чи знаєте ви, скільки людей живуть в Україні? – Пригадайте з уроків історії, де на Землі виникли

ДОБОВИЙ ХІД ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ Тема 2 АТМОСФЕРА §30 . ДОБОВИЙ ХІД ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ – Пригадайте, що є джерелом світла і тепла на Землі. – Як нагрівається прозоре повітря? ЯК НАГРІВАЄТЬСЯ ПОВІТРЯ. З уроків природознавства

Класифікація країн за рівнем соціально-економічного розвитку

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ ТЕМА 1 . ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ § 9. Класифікація країн за рівнем соціально-економічного розвитку Загальні підходи до класифікації країн за економічним розвитком. Така класифікація дає змогу згрупувати країни

ЗЕМЛЕТРУСИ

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ Тема 1 ЛІТОСФЕРА §20. ЗЕМЛЕТРУСИ · Пригадайте, які рухи здійснюють літосферні плити. · Які сили зумовлюють рухи літосферних плит? ЧОМУ ЗДРИГАЄТЬСЯ ЗЕМЛЯ. Про землетруси ви, зви­чайно, чули з повідомлень у

Зображення Землі на аерофотознімку, космічному знімку, глобусі, на плані та карті

РОЗДІЛ 2 ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ Тема 1. Способи зображення Землі Уявлення про форму Землі з часом змінювалися, як змінювалися і способи її зображення. Нині знайдено найточніші способи передачі форми нашої планети та

Моніторинг в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання і охорони навколишнього середовища

Розділ 4. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА Тема 2. ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ §49. Моніторинг в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання і охорони навколишнього середовища

Географічне положення. Історія відкриття та освоєння. Рельєф дна

Розділ 1 ОКЕАНИ Тема 3. Індійський океан В Індійському океані найстрімкіший материковий схил, а на шельфі розташована унікальна область родовищ нафти й газу. Індійський океан найсолоніший і має найтепліші у світі поверхневі води. Морські

Кліматичні пояси та типи клімату

РОЗДІЛ IV МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ ТЕМА 2. Євразія & 45. Кліматичні пояси та типи клімату Пригадайте: 1. Розгляньте карту кліматичних поясів і назвіть усі кліматичні пояси, що проходять на території Євразії. 2. У яких