Природні зони: вологі екваторіальні ліси, савани й рідколісся

Розділ 2 МАТЕРИКИ Тема 3. Південна Америка §33 Природні зони: вологі екваторіальні ліси, савани й рідколісся Пригадайте Які природні зони перетинають Африку та Австралію? Які з них охоплюють найбільші площі? Південноамериканська сельва. У Південній

Клімат Південної Америки

Розділ ІІ. Материки тропічних широт Тема 2. Південна Америка & 21. Клімат Південної Америки Пригадайте: 1. Які особливості географічного положення Південної Америки найбільше впливають на формування її клімату? 2. Як рівнини та гори впливають

Загальні ознаки клімату. Кліматичні пояси та типи клімату

РОЗДІЛ II. МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ ТЕМА 2. Південна Америка & 21. Загальні ознаки клімату. Кліматичні пояси та типи клімату Пригадайте: 1. Назвіть основні характеристики клімату екваторіального кліматичного поясу. 2. Чи на всій території Південної

Води суходолу Євразії. Річки

Розділ VI Материки північної півкулі Тема 2. Євразія & 44. Води суходолу Євразії. Річки Пригадайте: 1. Як впливає клімат на поширення річок? 2. Як залежать від кліматичних умов живлення та режим річок? 3. За

Води суходолу Африки

Розділ ІІ. Материки тропічних широт Тема 1. Африка & 13. Води суходолу Африки Пригадайте: 1. Як впливає клімат на кількість водойм на суходолі? 2. Які частини гідросфери належать до внутрішніх вод? 3. Що таке

Склад соціальної сфери

Розділ 3 ГОСПОДАРСТВО Тема 15. СОЦІАЛЬНА СФЕРА Соціальна сфера в багатьох розвинених країнах світу є лідером за місцем у валовому внутрішньому продукті. Виробляючи послуги, вона є основним джерелом соціального і науково-технічного прогресу, створення нематеріальних

Зв’язок будови земної кори та рельєфу Землі

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА Тема 1. Літосфера § 31. Зв’язок будови земної кори ° та рельєфу Землі Пригадайте Які є основні форми рельєфу? (Див. § 28.) Чим платформа відрізняється від області складчастості? (Див. §

Лісова і деревообробна промисловість

РОЗДІЛ III. ГОСПОДАРСТВО Тема 9. Лісова і деревообробна промисловість 1. Структура та значення галузі. Особливості її розміщення Сировиною для лісової промисловості є ліс. Лісові ресурси України обмежені, покриття території лісом становить 14,3 %. Заготівля

Суть і складові науково-технічної революції

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ ТЕМА 5. НТР – КРОК У МАЙБУТНЄ § 30. Суть і складові науково-технічної революції Науково-технічний прогрес і науково-технічна революція. Науково – технічний прогрес (НТП) знайшов відбиття у відкритті

Економіко-географічна характеристика своєї області

РОЗДІЛ V. ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ Тема 1. Економіко-географічна характеристика своєї області Географічна задача 47 Дайте економіко-географічну характеристику своєї області за таким планом: 1. Географічне положення У якій частині України знаходиться ваша