Атмосфера, її склад і будова. Охорона атмосферного повітря

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА Тема 2. Атмосфера § 33. Атмосфера, її склад і будова. Охорона атмосферного повітря Пригадайте Які властивості має повітря? Як можна дослідити склад повітря? Атмосфера – невидима оболонка нашої планети. Земля

Фізико-географічна характеристика зони степу

Розділ 3. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ Тема 5. ЗОНА СТЕПУ Український степ оспівували багато видатних письменників, поетів, мандрівників. Цієї теми торкався й Микола Гоголь, який писав, що “…ніколи плуг не проходив хвилями диких степових

Масштаб. Види масштабів

РОЗДІЛ 2 ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ Тема 1. Способи зображення Землі § 10. Масштаб. Види масштабів Пригадайте Як можна показати на аркуші паперу відрізок у кілька сотень метрів або кілометрів? Ступінь і спосіб

Основні форми рельєфу суходолу Землі: рівнини

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА Тема 1. Літосфера § 28. Основні форми рельєфу суходолу Землі: рівнини Пригадайте Які чинники впливають на формування рельєфу? (Див. § 23, 27.) Рельєф – це сукупність форм земної поверхні, утворених

Біосфера, її складові

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА Тема 4. Біосфера Луки, вкриті зеленою травою, розкидані там і тут групи дерев. Квіти, що горять на сонці яскравими кольорами, і бджоли над ними. Корови, що пасуться за огорожею. А

Сучасні географічні дослідження України

Розділ 1. Україна та її географічні дослідження ТЕМА 3. ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ §11. Сучасні географічні дослідження України Географічна розминка Назвіть географів минулого, які заклали підвалини сучасної географії як науки. Пригадайте, коли розпочалися

Кліматичні закономірності Землі

ВСТУП §4 Кліматичні закономірності Землі Пригадайте Які чинники впливають на формування клімату Землі? Що таке кліматичний пояс? Тини клімату Землі. Клімат нашої планети надзвичайно різноманіт­ний і поділяється на кілька основних типів. Тип клімату визначається

Клімат Африки

Розділ ІІ. Материки тропічних широт Тема 1. Африка & 12. Клімат Африки Пригадайте: 1. Що таке кліматі Назвіть основні кліматотвірні чинники. 2. Що таке кліматичний поясі 3. Чим основні кліматичні пояси відрізняються від перехідних?

СПИСОК ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ

ДОДАТКИ Додаток 4 СПИСОК ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ Літосфера Http://phot о. і. ua/user/323 465/2 69646/ Мінерали України. Фото з мінеральних музеїв України http://ukrmineral. org/ru/node/17 Українське мінералогічне товариство. Поштові марки мінералів України Http://www. fmm. ru/index. htm Мінералогічний музей

Густота населення світу, 1950-2050 рр.- ДОДАТКИ

ДОДАТКИ Додаток З Густота населення світу, 1950-2050 рр. Рік Густота населення (осіб на км2) 1950 19 1955 20 1960 22 1965 24 1970 27 1975 30 1980 33 1985 36 1990 39 1995 42