Прямі інвестиції

ДОДАТКИ Додаток 20 Прямі інвестиції* (на початок року; млн дол. США) Рік Прямі іноземні інвестиції в Україну Прямі інвестиції з України 1995 483,5 20,3 1996 896,9 84,1 1997 1438,2 97,4 1998 2063,6 127,5 1999

Географічне положення Євразії

РОЗДІЛ IV МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ ТЕМА 2. Євразія ЄВРАЗІЯ – найбільший материк на планеті Земля, який омивається водами чотирьох океанів. Він займає третю частину суходолу. Євразія – материк значних контрастів. У Гімалайських горах розміщена

Географічне положення. Історія відкриття та освоєння. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси

Розділ 1 ОКЕАНИ Тема 4. Північний Льодовитий океан Північний Льодовитий океан найменший з океанів планети: його площа у 12 разів менша за площу Тихого океану. Це наймілководніший океан, більша частина його дна є шельфом.

СОЦІАЛЬНА І ПРОФЕСІЙНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ. ТРУДОВІ РЕСУРСИ

Розділ 1. Загальна економіко-географічна характеристика світу Тема 2. Населення світу § 10. СОЦІАЛЬНА І ПРОФЕСІЙНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ. ТРУДОВІ РЕСУРСИ Пригадайте з курсу географії 9-го класу, яке населення вважають економічно активним і яку його частину

Геологічна будова, рельєф, корисні копалини

Розділ 2 МАТЕРИКИ Тема 3. Південна Америка §30 Геологічна будова, рельєф, корисні копалини Пригадайте Частиною якого давнього материка була територія Південної Аме­рики? Які форми рельєфу переважають в Африці та Австралії? Геологічна будова. Континент Південна

Найбільші держави Європи

Розділ 2 МАТЕРИКИ Тема 5. Північна Америка §63 Найбільші держави Європи Пригадайте Яка країна Європи посідає перше місце за розмірами? Яка країна Європи є найчисленнішою за кількістю мешканців? НІМЕЧЧИНА Географічне положення. Природні умови й

Міжнародна економічна інтеграція

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ ТЕМА 6. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО § 35. Міжнародна економічна інтеграція Суть міжнародної економічної’ інтеграції. З розвитком НТР міжнародний географічний поділ праці поступово ускладнюється, набуває нових форм. Нині він виходить

Загальні ознаки клімату. Кліматичні пояси й типи клімату

РОЗДІЛ IV МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ ТЕМА 1. Північна Америка & 34. Загальні ознаки клімату. Кліматичні пояси й типи клімату Пригадайте: 1. Які чинники впливають на формування клімату? Який із них найголовніший? 2. Що впливає

Висотна поясність

Розділ 2 МАТЕРИКИ Тема 5. Північна Америка §59 Висотна поясність Пригадайте Від чого залежить кількість і послідовність висотних поясів? Висотна поясність. У Євразії, де гірські системи неоднакові за ви­сотою, розташовані в усіх географічних поясах

Льодинки. Багаторічна мерзлота

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА Тема 3. Гідросфера § 54. Льодинки. Багаторічна мерзлота Пригадайте Як змінюється температура повітря з висотою? (Див. § 34.) Які властивості води? Льодовики – багаторічні природні рухомі скупчення льоду. Льодовики не