Гумільов Лев МиколайовичПолітологічний словник

Гумільов Лев Миколайович (1912 – 1996, С.-Петербург)- відомий російський історик, географ та етнолог. Син видатних російських поетів “срібного віку” М. Гумільова та А. Ахматової. Автор оригінальної концепції етногенезу, в основу якої покладено так званий принцип пасіонарності – надлишкової енергії, яка змушує ті чи ті етноси мігрувати у пошуках джерел існування та підкорювати інші етноси, позбавлені пасіонарності. Г. вважав, що поява пасіонарності викликана дією сонячної енергії, що фіксується на генетичному

рівні як окремих особистостей – пасіонаріїв, так і людських популяцій – пасіонарних етносів. Він намагався поєднати здобутки геобіохімії з історичною географією, розглядаючи етноси скоріше як явище біосоціального порядку, що народжуються, існують та вмирають за законами природи, а не соціуму. Разом з тим кожна етнічна система, на його погляд, має власну історичну біографію, що вписується у досить таки стандартну схему: пасіонарний поштовх – піднесення – перегрів – занепад – згасання. Зміна фаз етногенезу зумовлена змінами рівня пасіонарної напруги в системі. На цьому шляху можливі певні відхилення,
але в цілому етногенез за Г. відбувається саме так. Грунтуючись на матеріалах етнічної історії, які є продуктами культури та цивілізації, Г. доводить, що тривалість етногенетичного циклу становить приблизно 1200 – 1500 рр. Ефект етнічної пасіонарності виявляється у вищій за середню активності етнічних спільнот, що змушує їх підкорювати чужі країни, освоювати нові території, вести війни. Отже, рушійною силою етногенезу, згідно з вченим, є природні фактори, які опосередковано визначають і соціальні форми життя, які створюються людьми різних етносів, оскільки ці форми пов’язані з фазами етногенезу та панівними в них імперативами (стереотипами) поведінки. Нетривіальні ідеї Г. довго замовчувалися у радянські часи і стали надбанням громадськості лише в добу горбачовської перебудови. Вони справили значний вплив на розвиток як наукових ідей стосовно тлумачень складних механізмів етногенезу, так і політичних, насамперед, гeo – та етнополітичних концепцій, які актуалізувалися наприкінці XX ст. у зв’язку з руйнуванням поліетнічних імперій, процесами етнічного відродження, суверенізацією народів тощо. Останніми роками опубліковано багато праць з ілюстрації концепції, яку створив Г.

Л. Шкляр


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Форми рельєфу.
Ви зараз читаєте: Гумільов Лев Миколайович