Інституціональні моделі світового ринку робочої сили


Інституціональні моделі світового ринку робочої сили – комплекс основних ознак та властивостей в межах основних моделей ринку робочої сили в розвинених країнах світу. Такими ознаками та властивостями американської моделі ринку робочої сили є:

1) відносно високий (але дещо нижчий, ніж в Японії, Німеччині) рівень освіти та кваліфікації робочої сили;

2) висока плинність робочої сили (щороку майже 20 млн. працівників залишають свої робочі місця, майже 10 млн. добровільно); 3) значна частка неповністю зайнятих (тих, що працюють неповний робочий

день), що поєднується з надмірною тривалістю робочого дня іншої частини працівників (в 90-х XX – на початку XXI ст. робочий день у США був найтривалішим серед розвинених країн); 4) нерівність в оплаті жіночої робочої сили, іммігрантів, національних меншин; 5) низька частка найманих працівників, організованих у профспілки, зниження ролі останніх та відповідно невеликий відсоток укладання колективних договорів; 6) низький (порівняно з багатьма іншими розвиненими країнами) рівень соціальної захищеності безробітних та ін. Для більшості країн ЄС характерні: 1) високий (але дещо нижчий, ніж у США) рівень освіти і кваліфікації
робочої сили; 2) низький рівень плинності робочої сили; 3) чимала частка неповністю зайнятих, майже 40% з яких хотіли б працювати повний робочий день; 4) відносно високий (порівняно з США) ступінь участі найманих працівників у профспілках; 5) встановлення мінімальної заробітної плати на рівні ЄС; 6) високий рівень безробіття та соціальної захищеності в більшості країн ЄС; 7) вищий для окремих країн ЄС, ніж у США, ступінь економічної демократії та ін. Скандинавська модель ринку робочої сили характеризується: 1) високим рівнем освіти й кваліфікації робочої сили, значним обсягом витрат держави на її перекваліфікацію; 2) низьким рівнем безробіття; 3) наявністю потужного профспілкового руху та його впливом на захист трудових відносин, значною соціальною спрямованістю державного регулювання; 4) високим рівнем мінімальної заробітної плати; 5) низьким рівнем безробіття; 6) найвищим рівнем соціальної захищеності; 7) високим рівнем середньої заробітної плати; 8) наявністю централізованої системи встановлення заробітної плати, рівня соціальної захищеності, можливості переговорів; 9) значною часткою зайнятих у державному секторі. Японській моделі робочої сили властиві: 1) високий рівень освіти і кваліфікації робочої сили; 2) низька плинність робочої сили, зумовлена передусім практикою пожиттєвого найму, що передбачає просування на посаді залежно від віку й стажу роботи; 3) відносно низька частка неповністю зайнятих; 4) низький рівень соціальної захищеності від безробіття (середня тривалість отримання відповідної допомоги – до 30 тижнів); 5) відносно високий рівень середньої заробітної плати; 6) незначний обсяг зайнятих у державному секторі.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Правопис складних слів таблиця.
Ви зараз читаєте: Інституціональні моделі світового ринку робочої сили