Комерційна таємницяКомерційна таємниця – різновид інформації з обмеженим доступом, відомості, що належать окремим фізичним чи юридичним особам, які встановлюють режим доступу до них, систему захисту тощо. К. т.- конфіденційна інформація. Різновидом К. т. є банківська таємниця. Законодавством України визначено поняття К. т. підприємства (ст. 30 Закону “Про підприємства в Україні”), під якою розуміють відомості, які не є державною таємницею, пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, розголошення

(передача) яких може завдати шкоди його інтересам. Склад і обсяг відомостей, що становлять К. т., порядок захисту їх визначає керівник підприємства. Постановою Кабінету Міністрів України “Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці” від 9.VIII. 1993 встановлено перелік відомостей і документів, які не можуть бути К. т. До них належать: установчі документи і документи, що дають змогу здійснювати підприємницьку або господарську діяльність (свідоцтва, ліцензії та ін.), окремі види її; інформація по всіх встановлених формах державної звітності; дані, необхідні для перевірки відрахувань на сплату
податків, інших обов’язкових платежів; відомості про кількість, склад співробітників, розмір їхньої зарплати в цілому, по професіях і посадах, наявність вільних робочих місць; інформація про порушення вимог екології, безпеки праці і розмірів заподіяних у зв’язку з цим збитків; документи про плато неспроможність; відомості про участь посадових осіб підприємств у діяльності кооперативів, малих підприємств та інших організацій, які займаються підприємницькою діяльністю; відомості, які згідно з діючим законодавством підлягають опублікуванню. Зазначена інформація повинна надаватись без будь-яких обмежень підприємствам і організаціям, органам державної влади, контролюючим та правоохоронним органам, іншим юридичним особам. Охорона К. т. здійснюється цивільно-, адміністративно – і кримінально-правовими засобами, нормами трудового права. Див. також Відповідальність за порушення законодавства про інформацію.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Синтаксичний розбір простого речення.
Ви зараз читаєте: Комерційна таємниця