Кооперовані поставкиКооперовані поставки – форма планомірно організованих виробничих зв’язків між підприємствами, які спільно виробляють певну продукцію. Такі зв’язки зумовлені кооперацією праці й кооперуванням безпосереднього виробництва, а рівень їх розвитку є показником суспільної організації виробництва та його ефективності. Так, швидке зростання спеціалізації виробництва супроводжується безперервним розвитком масштабів К. п. Виникають з часу монополізації ринку з появою найпростіших об’єднань, підпорядкуванням малих підприємств інтересам

єдиного монополізованого виробництва. Розгалуження монополій на дочірні підприємства також сприяло розширенню К. п. між основним виробництвом та його філіалами. Наступного розвитку К. п. набувають у процесі одержавлення економіки, внаслідок чого зміцнювалася стабільність виробництва, посилювалася безперервність кругообороту капіталу й певною мірою пом’якшувалися кризові явища. За територіальною ознакою К. п. поділяють на внутрірайонні (між підприємствами одного економічного району) і міжрайонні (між підприємствами різних економічних районів). За галузевою ознакою К. п. поділяють на внутрігалузеві та
міжгалузеві, які розвиваються у таких формах кооперування: 1) агрегатне – головний завод, отримує від інших підприємств готові агрегати для комплектування своєї продукції (наприклад, електродвигуни, компресори тощо); 2) подетальне – головний завод отримує від підприємств-суміжників деталі та вузли (наприклад, для авто – і тракторних заводів – поршні, карбюратори тощо); 3) технологічне – одне підприємство поставляє іншому певні напівфабрикати чи виконує окремі технологічні операції. За умов інтернаціоналізації технологічного способу виробництва інтенсивно розвиваються міжнародні К. п. Розвиток подетального й технологічного кооперування сприяє поліпшенню якості продукції, її здешевленню, що підвищує їхню рентабельність і конкурентоспроможність економіки.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Правопис прислівників разом.
Ви зараз читаєте: Кооперовані поставки