Спеціалізація сільськогосподарського виробництваСпеціалізація сільськогосподарського виробництва – форма суспільного поділу праці в аграрному секторі економіки та його раціональної організації, яка передбачає зосередження виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції в самостійних галузях або групі взаємопов’язаних галузей, які, своєю чергою, визначають головний виробничий профіль окремих підприємств, районів, областей і зон. Основними формами С. с. в., що виділяються за критеріями масштабності, є зональна (передбачає спеціалізацію окремих районів і галузей, сільськогосподарських

зон на переважному виробництві продукції рослинництва або тваринництва залежно від грунтово-кліматичних умов); внутрігалузева (означає виокремлення виробництва окремих видів спорідненої продукції у самостійні галузі та підгалузі); господарська (означає виробництво певних видів сільськогосподарської продукції на окремих підприємствах, в кооперативах, селянських асоціаціях тощо); внутрігосподарська (означає спеціалізацію окремих структурних підрозділів підприємства на виробництві окремих видів продукції або виконанні робіт). Внутрігосподарська спеціалізація є формою одиничного поділу праці.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Приклади правопорушень із життя.
Ви зараз читаєте: Спеціалізація сільськогосподарського виробництва