Корпоративні конфлікти

Корпоративні конфлікти – процес розвитку та поглиблення суперечностей між економічними інтересами власників акцій, власниками та особами, позбавленими таких акцій, іншими суб’єктами, пов’язаними з формуванням та еволюцією акціонерної власності, а також їх вирішення. Основними типами К. к. є: 1) між власниками контрольного пакета акцій та іншими акціонерами; 2) між директорським корпусом та вищими менеджерами, з одного боку, і дрібними акціонерами – з іншого; 3) між новими власниками контрольних пакетів акцій та попередніми власниками

таких акцій; 4) між акціонерами та найманими працівниками, в яких відсутні акції; 5) між окремими групами акціонерів з приводу привласнення різних сум дивідендів; 6) між ефективною працею людини-власника і відсутністю акцій загалом або їх відповідної частки; 7) між правами та обов’язками акціонерів; 8) між власниками контрольних пакетів акцій і вищими менеджерами; 9) між державою як власником золотої акції або блоку такого пакета акцій та іншими акціонерами. Найважливішими причинами виникнення К. к. в Україні є: а) ухвалення керівництвом акціонерних компаній необгрунтованих рішень про реорганізацію таких компаній,
відчуження власності, участь у статутному капіталі інших юридичних осіб та ін., без участі акціонерів; б) порушення таких найважливіших прав акціонерів, як відсутність повідомлення акціонерів з боку виконавчого органу про проведення загальних зборів або несвоєчасне повідомлення про їх проведення, приховування інформації про розмір статутного капіталу, структуру власників тощо; в) порушення, пов’язані з участю в ухваленні рішень у разі відчуження власності підприємств, у контролі контрактів на значні суми, представництвом у спостережених радах, розкриттям інформації про власників контрольних пакетів акцій; г) проведення необгрунтованої додаткової емісії; д) неефективне управління акціонерною власністю та ін.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Слова в прямому і переносному значенні.
Ви зараз читаєте: Корпоративні конфлікти