МАТЕРІАЛОЄМНІСТЬ


Екологія – охорона природи

МАТЕРІАЛОЄМНІСТЬ – показник витрат матер. ресурсів для виробництва певної продукції. Виражається або в натуральних одиницях витрат сировини, матеріалів, палива, енергії, необхідних для виготовлення одиниці продукції, або у відсотках матер. ресурсів у структурі собівартості пром. продукції. Одним із шляхів зниження М. є використання вторинної сировини та пром. відходів.

Характеристика грунтів україни.
Ви зараз читаєте: МАТЕРІАЛОЄМНІСТЬ