Мінімальні розміри пенсій


Мінімальні розміри пенсій – встановлений державою мінімальний рівень матеріального забезпечення громадян, які одержують пенсію. М. р. п. залежить від виду неп сій та категорій осіб, які її одержують. М. р. п. за віком встановлюється у розмірі мінімального споживчого бюджету. Нині він дорівнює двом мінімальним заробітним платам, розмір якої встановлює Верховна Рада України. М. р. п. у разі інвалідності залежить від групи інвалідності і категорії осіб, яким призначена пенсія. Розмір пенсії інвалідам І групи не може бути ніж чим 200 відсотків мінімального

розміру пенсії за віком, II групи – 100 відсотків, III групи – 50 відсотків її. М. р. п. особам, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи каліцтва при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті чи виконанням інтернаціонального обов’язку, а також громадянам, яких необгрунтовано було піддано політичним репресіям, а згодом реабілітовано, інвалідність яких пов’язана з репресіями, встановлюється: інвалідам І та II груп – у розмірі трьох мінімальних пенсій за віком; інвалідам III групи –
у розмірі півтори мінімальних пенсії за віком. Пенсія у разі інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання у зв’язку з Чорнобильською катастрофою, не може бути нижчою: по І групі інвалідності – 10, по II групі – 8, по III групі – 6 мінімальних пенсій за віком. Пенсія у разі втрати годувальника на кожного члена сім’ї не може бути меншою від соціальної пенсії, встановленої для відповідної категорії непрацездатних. На дітей, які втратили обох батьків (круглих сиріт), а також на дітей померлої одинокої матері пенсія на кожну дитину не може бути меншою від двократного розміру соціальної пенсії (ст. ст. 19, 29, 44, §4 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, ст. 54 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”).

Коефіцієнт тертя.
Ви зараз читаєте: Мінімальні розміри пенсій