НейтралізмПолітологічний словник

Нейтралізм (від англ. neutralism) – у політичній публіцистиці й іноді навіть у політологічній літературі цим терміном найчастіше не зовсім правомірно іменується політика нейтралітету, послідовно застосована низкою країн Європи і світу. Це поняття в західній політології точно не визначено. Проте в англомовній літературі Н. прийнято чітко відокремлювати, з одного боку, від політики нейтралітету, з іншого – від політики ізоляції. В широкому розумінні термін Н. характеризує політику, що її здійснюють держави – учасники

руху неприєднання. У вужчому розумінні в умовах біполярного світового порядку так називали політику, орієнтовану на формальну неучасть у будь-яких військово-політичних блоках за участю й очевидного домінування наддержав. Політика Н. не передбачає проголошення повного нейтралітету тієї чи іншої держави. Вона, на відміну від політики нейтралітету, застосовуваної країнами з нейтральним статусом, не виключає залучення в ті або інші регіони, блоки і союзи, в активну роботу різних міжнародних інститутів і організацій, навіть у глобальне протистояння, а також участі в тих або інших міжнародних конфліктах.

Bruittard Ph., Djaliti M.-R. The Third World and International Relations. – L., 1986; Алимов Ю. И. Неприсоединение: история, теория, проблемы. – М., 1990.

А. Кудряченко


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Пряма пропорційність.
Ви зараз читаєте: Нейтралізм