ОКЕАНОГРАФІЯ


Екологія – охорона природи

ОКЕАНОГРАФІЯ – 1) наука, що вивчає гідрол. режим Світового океану та його частин, зокрема мор. течії, припливи й відпливи, теплові, оптичні та акустичні явища в мор. воді тощо; 2) у деяких зарубіжних країнах синонім терміна “океанологія”.

Розбір числівника як частини мови приклади.
Ви зараз читаєте: ОКЕАНОГРАФІЯ