Плани-конспекти уроків по українській мові

ПРАВОПИС СЛІВ ІЗ НЕНАГОЛОШЕНИМИ ГОЛОСНИМИ

СТИЛІСТИКА МОВИ. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ФОНЕТИКИ Урок № 18 ПРАВОПИС СЛІВ ІЗ НЕНАГОЛОШЕНИМИ ГОЛОСНИМИ Мета: повторити правила про написання слів із ненаголошеними голосними; удосконалювати уміння правильно писати слова з ненаголошеними голосними, знаходити й

МИНУЛИЙ ЧАС. ЗМІНА ДІЄСЛІВ У МИНУЛОМУ ЧАСІ. МАЙБУТНІЙ ЧАС

Мета: – навчальна: закріпити й поглибити знання учнів про часи дієслова, навчити знаходити в тексті дієслова теперішнього, минулого та майбутнього часу, виробляти в учнів уміння розрізняти часові форми дієслів; – розвивальна: розвивати творчі вміння

Однорідні члени речення. Узагальнення вивченого за темою “Речення”

Тема: Однорідні члени речення. Узагальнення вивченого за темою “Речення” Мета: ознайомити учнів з поняттям “однорідні члени речення”; узагальнити знання про основні ознаки речення, про типи речень за метою висловлювання, про головні члени речення; виробляти

ІМЕННИКИ

Мета: навчальна: поглибити знання учнів про іменник як частину мови, його значення, морфологічні ознаки, повторити все відоме учням про іменники, що означають назви істот і неістот; формувати вміння їх розрізняти; удосконалювати навички відмінювання іменників

Другорядні члени речення. Додаток

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ Урок № 25 Тема: Другорядні члени речення. Додаток Мета: формувати вміння розрізняти головні та другорядні члени речення; дати поняття про додаток як другорядний член речення, формувати вміння розпізнавати його

УДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА ВИВЧЕНИХ БУКВ, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З ЦИМИ БУКВАМИ. ПОВТОРЕННЯ НАПИСАННЯ БУКВ Шш, Гг, Пп, Тт. ВИКОНАННЯ ТВОРЧИХ ПИСЬМОВИХ ЗАВДАНЬ

Мета: вдосконалювати вміння писати вивчені букви, слова і речення із цими буквами; повторити написання букв Шш, Гг, Пп, Тт; вчити виконувати творчі письмові завдання; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, зіставляти; виховувати культуру письма. Хід уроку

Буква “ща”, позначення нею звукосполучення [шч]. Поділ тексту на речення

Урок 99 Тема. Буква “ща”, позначення нею звукосполучення [шч]. Поділ тексту на речення Мета: закріплювати навички правильної вимови слів зі звукосполученням [шч] і написання слів із літерою щ; вчити аналізувати звуковий склад слів, що

Антоніми

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ УРОК № 71 Тема. Антоніми Мета: поглибити знання учнів про антоніми, навчити визначати їх у реченнях, правильно вживати у мовленні; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати в учнів відчуття краси, милозвучності мови. Обладнання:

Контрольна робота з мовної теми “Числівник. Займенник”

Тема. Контрольна робота з мовної теми “Числівник. Займенник”. Мета. Перевірити знання і рівень сформованості вмінь, набутих під час опрацювання розділів “Числівник”, “Займенник”. Обладнання: картки-завдання. Хід уроку I. Організація класу. II. Виконання контрольної роботи з

БУКВА Щ

Мета: повторити знання учнів про букву щ та її звукове значення; вдосконалювати навички письма під диктовку слів, невеликих речень; списування з друкованого та рукописного шрифтів; виховувати охайність. Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ II. АКТУАЛІЗАЦІЯ