ПОЧУТТЯ, ІНТЕЛЕКТ, ВОЛЯ. ІДЕАЛИ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ


СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ

Урок 23 . ПОЧУТТЯ, ІНТЕЛЕКТ, ВОЛЯ. ІДЕАЛИ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ

Мета: розкрити суть понять “почуття”, “інтелект”, “воля”; показати важливість процесу самовиховання цих якостей для особистості; виховувати повагу до людських цінностей, прищеплювати норми загальнолюдської моралі, стимулювати самовиховання та самовдосконалення учнів.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Форма проведення: евристична бесіда з елементами рольової гри.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Актуалізація

знань. Мотивація учнів

Бесіда

1) Чи поставало перед вами питання: хто така гармонійна особистість?

2) Чи існують сьогодні такі особистості?

3) Чим вони відрізняються від інших людей?

4) У чому ви вбачаєте гармонію особистості?

III. Вивчення нового матеріалу

1. Вступна розповідь учителя.

– Почуття людини – це психічна форма прояву її різноманітних потреб, відображення нею своєї реальної залежності від тих предметів або умов, які необхідні для задоволення цих потреб. Тому зрозуміло, що чим більше у людини різноманітних потреб, тим багатшим і різноманітнішим буде її чуттєвий світ.

Почуття

людини не є незмінними: вони проходять різні етапи свого розвитку. Спочатку вони можуть виявлятися як не зовсім зрозумілі потяги, які згодом перетворюються на бажання. Якщо потреби, якими вони викликані, не задовольняються, то почуття набувають форми стійких прагнень.

Емоція – це внутрішнє позитивне чи негативне реагування людини на ті предмети чи умови, які сприяють чи заважають задоволенню людських потреб. Короткочасні й бурхливі почуття, емоції називаються афектами.

2. Рольова гра “На прийомі у психолога”.

Гра відбувається за методом “Акваріум”. У центрі аудиторії – коло учнів. Вони прийшли на прийом до психолога. Психолог (учень, що готувався заздалегідь) веде психотренінг, мета якого – навчити людей правильно керувати своїми почуттями та емоціями.

Решта учнів спостерігають за роботою “психолога” і “групи”.

3. Коментар шкільного практичного психолога.

4. Самостійна робота.

Підготувати письмові тези до виступу під час дискусії.

5. Дискусія на тему: “Чи виправдані по життю “гаряче серце” й “холодний розум”?”.

IV. Підсумки уроку

Виступ шкільного психолога.

V. Домашнє завдання

1) Навести приклади з української та світової літератури вирішення проблеми “гарячого серця” й “холодного розуму”.

2) За підручником Р. А. Арцишевського “Людина і світ” читати с. 296-305.

3) Випереджальне завдання. Учні готують виступи на теми:

– “Любов є утвердженням буття людини”.

– “Моральні засади кохання”.

– “Віра й надія як ознаки глибини почуттів і розвинутості внутрішнього світу людини”.

– “Віра й довіра: сутність і значення в людських стосунках”.

– “Надія на краще – невід’ємне почуття людини”.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Тверді приголосні.
Ви зараз читаєте: ПОЧУТТЯ, ІНТЕЛЕКТ, ВОЛЯ. ІДЕАЛИ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ