Поняття файл. Ім’я та розширення імені файлу. Каталоги (папки) та підкаталоги файлів. Шлях до файлу. Зарезервовані імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера


ТЕМА 3. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ (9 ГОДИН)

№ уроку в темі

Зміст

Кількість годин

1

Поняття файлу. Ім’я та розширення імені файлу. Каталоги (папки) та підкаталоги файлів.

Шлях до файлу. Зарезервовані імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера

1

2

Функції та склад операційної системи. Класифікація операційних систем

1

3

Принципи роботи користувача з операційною системою. Інтерфейс

операційної системи. Різні види інтерфейсів. Основні об’єкти, з якими працює операційна система

1

4

Практична робота 1

Правила роботи з об’єктами. Властивості об’єктів. Властивості об’єктів, набір операцій над об’єктами

1

5

Запуск у роботу програм, що працюють під управлінням операційної системи

1

6

Практична робота 2

Основні вказівки операційної системи для роботи з файлами, папками, дисками

1

7

Робота з довідковою системою. Пошук файлів

1

8

Поняття

про інсталяцію програмних засобів. Виконувані файли. Налагодження роботи інформаційної системи. Конфігурація інформаційних систем

1

9

Контрольна робота 2 з теми “Операційна система”

1

Урок 11

Поняття файл. Ім’я та розширення імені файлу. Каталоги (папки) та підкаталоги файлів. Шлях до файлу.

Зарезервовані імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера

Мета:

– ознайомити учнів з поняттями “файл”, “каталог” і “підкаталог”; навчити записувати та використовувати повне ім’я файлу;

– ввести поняття імен запам’ятовуючих пристроїв;

– розвивати кругозір учнів, уміння працювати з клавіатурою та мишею, логічне мислення, різні види пам’яті;

– виховувати бажання вчитись, самостійність, упевненість у собі та своїх силах.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

– Яки види інформації ви знаєте?

– Які інформаційні процеси вам відомі?

– Назвіть пристрої, які складають апаратну складову ПК.

– Назвіть основні пристрої комп’ютера, без яких неможливе його функціонування.

– Як ви вважаєте, достатньо лише названих вами пристроїв для того, щоб комп’ютер працював? Чому ви так вважаєте?

– Що ще треба для функціонування комп’ютера?

Сьогодні ми починаємо вивчати тему, яка допоможе вам зрозуміти, що крім апаратних пристроїв для роботи ПК необхідна сукупність програм, яка допомагає керувати комп’ютером та його пристроями і зветься операційною системою.

II. Вивчення нового матеріалу

Міні-лекція вчителя

Операційна система – це сукупність програм (їх звуть системними), призначених для керування роботою комп’ютера, його ресурсами та підтримки взаємодії користувача з апаратною частиною комп’ютера та прикладними програмами

Розглянемо поняття “диск”, “каталог”, “файл”, “файлова система”.

Інформація, яка є на комп’ютері, зберігається у вигляді файлів. Сукупність файлів – файлова система операційної системи. Кожний файл має ім’я та розташовується на визначеному пристрої зберігання інформації. У вигляді файлів зберігаються програми (такі файли звуться виконуючими) та документи. Іноді у склад одного додатку або документу входять декілька файлів. Для зручності зберігання та пошуку файлів вони об’єднуються у папки. Папки можуть бути вкладені одна в одну та створюють багаторівневу деревовидну структуру. Синонімами терміна “папка”, який використовується у Windows, є слова “каталог” і “директорія”. Подібно до файлів папки мають свої імена.

Ім’я файлу зазвичай складається з двох частин, які розділено крапкою, наприклад, “Список класу. txt”.

Частина імені файлу ліворуч від крапки (Список класу) – це і є ім’я файлу. Крапка та частина імені за нею є розширення імені файлу. Розширення вказує на тип файлу, на те, яка інформація в ньому зберігається. Розширення може бути відсутнім, у цьому випадку тип файлу є невизначеним. В іменах папок розширення зазвичай не використовується. У таблиці наведені приклади найбільш розповсюджених розширень та відповідні їм типи файлів.

Розширення імені файлу

Тип файлу

.exe; .com; .bat

Виконуючі файли (програми)

.осх; .dll

Частини виконуючих файлів

.txt; .rtf; .doc

Текстові документи у різноманітних форматах

.bmp; .jpg; .png; .wmf; .tiff; .eps

Малюнки

.swf; .avi; .mpg; ,mpeg; .mov

Зображення, які рухаються

.mid; .wav; .mp3

Файли, які містять звукову інформацію

.xls

Електронні таблиці

.html; .htm

Web-сторінки

Для того, щоб використовувати інформацію, яка зберігається у файлі, необхідно знати, на якому пристрої, диску та в якій папці знаходиться потрібний файл. Ці відомості містяться в повному імені файлу. Повне ім’я файлу складається із шляху до файлу та імені файлу. Шлях до файлу – перелік імен папок, які потрібно послідовно відкрити, щоб спуститися до файлу з найвищого рівня дерева файлів.

В операційних системах сімейства Windows повне ім’я файлу починається з імені пристрою пам’яті, на якому його розташовано. Ім’я пристрою містить два символи – латинська літера і за нею двокрапка. Імена А: і В: використовують тільки для дисководів гнучких магнітних дисків (дискет). Після імені пристрою йдуть імена папок, які розділені символом.

Приклад повного імені файла:

C:\Documents and Settings\AflMimcTpaTop\Moї документи\Наггу Potter\User. ini

Частина операційної системи, яка відповідає за зберігання файлів і папок, називається файловою системою. Файлова система надає користувачу можливість створювати, перейменовувати та видаляти файли і папки, а також переглядати зміст папок.

III. Закріплення матеріалу

1. Відомо, що файл Таблиця. xls знаходиться у папці EXCEL, а файл

Схема. bmp – у папці PAINT, запишіть повне ім’я цих файлів.

Поняття файл. Імя та розширення імені файлу. Каталоги (папки) та підкаталоги файлів. Шлях до файлу. Зарезервовані імена зовнішніх запамятовуючих пристроїв компютера

Повне ім’я файлів PROBA. TXT та NUMER. TXT відповідно A:\ONE\PRI\WORD\PROBA. TXT і A:\ONE\PRI\PAINT\ NUMER. TXT. Відновити зміст файлової структури диска А.

Поняття файл. Імя та розширення імені файлу. Каталоги (папки) та підкаталоги файлів. Шлях до файлу. Зарезервовані імена зовнішніх запамятовуючих пристроїв компютера

IV. Підсумки уроку

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника.

Побудуйте дерево каталогів диска А:, якщо надані повні імена файлів:

А:\ Малюнки\Схема. bmp;

А:\ Малюнки \Пейзаж\Осінь. bmp;

А:\ Математика\Реферат\Піфагор. dос;

А:\Математика\Алгебра\Білети. dос;

А:\Математика\Алгебра\Формули. dос;

А: \Математика\Геометрія\Властивості. doc;

А: \Математика\Геометрія\Теореми. doc.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Повний синтаксичний розбір складного речення.
Ви зараз читаєте: Поняття файл. Ім’я та розширення імені файлу. Каталоги (папки) та підкаталоги файлів. Шлях до файлу. Зарезервовані імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера