Форматування диска. Діагностика диска


ТЕМА 4. ОСНОВИ РОБОТИ З ДИСКАМИ (5 ГОДИН)

№ уроку в темі

Зміст

Кількість годин

1

Форматування диска. Діагностика диска

1

2

Дефрагментація диска. Відновлення інформації на диску. Правила записування та зчитування інформації з дискет

1

3

Поняття про комп’ютерні віруси. Класифікація комп’ютерних вірусів. Принципи “зараження” комп’ютерним вірусом диска і пам’яті комп’ютера

1

4

Антивірусні

програми, їх класифікація та принципи роботи. Ознайомлення з роботою антивірус – них програм. Захист інформації

1

5

Принципи стиснення інформації. Архівація файлів. Робота з програмами-архіваторами. Створення архіву, додавання файлів до архіву, перегляд змісту архіву, вилучення файлів з архіву, розкривання архівованих файлів

1

Урок 20

Форматування диска. Діагностика диска

Мета:

– охарактеризувати нову тему, висвітлити її роль в курсі інформатики; ввести поняття форматування, діагностики

та дефрагментації дисків; ознайомити учнів з правилами записування та зчитування інформації з дисків, із способами відновлення інформації на дисках; навчити проводити необхідне обслуговування дисків;

– розвивати практичні навички роботи з ПК, мишею та клавіатурою; цікавість до предмета, бажання вчитися; розвивати логічне мислення, пам’ять;

– виховувати серйозне ставлення до вибору майбутньої професії, уміння об’єктивно оцінювати себе та інших.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Повторення вивченого матеріалу

1) В якому вигляді зберігається та обробляється інформація в ПК?

2) Як зберігається інформація в ПК?

3) Які види дисків ви знаєте? Чим вони відрізняються?

4) В яких одиницях вимірюється розмір інформації?

II. Мотивація навчальної діяльності

Як ви вважаєте, чи потрібно “наводити порядок” в інформації, що є на дисках? А у комп’ютері? Для чого це потрібно робити?

На вашу думку, до чого може призвести дуже рідке обслуговування дисків?

Учні під керівництвом учителя визначають тему уроку – обслуговування дисків, що необхідно знати будь-якому користувачу ПК.

III. Вивчення нового матеріалу

Міні-лекція вчителя

1. Форматування дисків. Способи запису та зчитування інформації з дисків

Сектор – це мінімальна одиниця читання і запису даних на диску. Розмір сектора вказує, скільки байтів може бути записано в сектор.

Ємність диску залежить від кількості доріжок на диску, кількості секторів на доріжці і розміру сектора. Нові диски перед використанням необхідно відформатувати.

Форматування – процес розмітки диска на сектори і доріжки засобами ОС.

Кластер – група логічно послідовних секторів на диску. На кожному диску є таблиця розміщення файлів (File AlloKation Table, FAT), яка являє собою список кластерів диску, за якими ОС знаходить усі частини необхідного файлу. Для надійності на диску знаходяться дві однакові таблиці. {Демонстрація дій учителем)

2. Діагностика диска

Кожний файл, який записується на диск, займає кілька кластерів, причому частина пам’яті останнього кластера не використовується. Послідовність кластерів, які займає конкретний файл, не є неперервною: в загальному випадку – це сукупність розкиданих на диску груп кластерів, що з’єднані між собою спеціальними посиланнями, розміщеними у FAT-таблиці. Така організація файлів забезпечує максимальну гнучкість системи. Наприклад, якщо ви коректуєте файл і збільшуєте його розмір так, що файлу знадобиться новий кластер, системі не потрібно переписувати файл заново на вільне місце: достатньо знайти на диску вільний (невикористаний) кластер, записати в нього нову інформацію і зв’язати його з попереднім кластером.

І навпаки, якщо розмір файлу при модифікації зменшується, то частина його кластерів відмічається як вільна і може бути використана для запису на них іншого файлу.

Коли ви починаєте роботу з чистим магнітним диском, то засобами ОС файли на нього записуються послідовно. Але при інтенсивних маніпуляціях з файлами (при модифікації, знищенні старих і запису нових файлів різної довжини) зростає рівень фрагментації диску; файл, що логічно сприймається як єдине ціле, фізично розщеплений на багато ланок, які розташовані в кластерах на різних місцях диску. Це призводить до таких негативних наслідків:

1) зростає ймовірність руйнування цілісності файлу;

2) стає майже неможливим відновлення випадково знищеного файлу;

3) зменшується продуктивність комп’ютера: при читанні (запису) файлу значний час витрачається на дискретне переміщення головки дисководу, що зчитує інформацію з однієї ділянки диска на іншу;

4) прискорюється зношування механізму дисковода.

Час від часу потрібно проводити діагностику диска й усувати виявлені ушкодження. Програма ScanDisk дозволяє перевіряти жорсткий або гнучкий диск на правильність логічної організації файлової системи та знаходити фізичні дефекти поверхні диска; виправляти помилки. {Демонстрація дій учителем)

IV. Закріплення матеріалу

Виконання учнями практичного завдання на комп’ютері.

1. Здійснити форматування дискети

Форматування

– Запустити утиліту для форматування дисків (клацнути правою клавішею миші на зображенні диска А: у Проводнику або папці “Мой компьютер”.

– Встановити відповідні параметри та провести швидке форматування.

– Знову здійснити форматування диска, обравши режим повного форматування з перенесенням системних файлів. Звернути увагу на файли, що з’явилися після цього на диску. (Для того, щоб побачити приховані файли, треба включити режим їх відображення: Вид\Свойства папки\Вид\Файлы и папки\Скрытые файлы.)

2. Зробити діагностику жорсткого диска D.

Діагностика поверхні диска та файлової системи

– Запустити утиліту для перевірки дисків: Пуск\Программы\Стандартные\Служебные\Проверка диска. Встановивши параметри згідно з індивідуальним завданням, провести перевірку. При наявності дефектних ділянок, провести їх “відновлення”. Проаналізувати результати перевірки, що з’явилися в інформаційному вікні.

V. Підсумки уроку

1. Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи навчилися того, чого планували навчитися?

2. Робиться аналіз вивченого матеріалу.

IV. Домашнє завдання Опрацювати матеріал підручника.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Густина речовини.
Ви зараз читаєте: Форматування диска. Діагностика диска