ПОСЛІДОВНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

8. Стадії дизайну об’єктів технологічної діяльності

8.4. ПОСЛІДОВНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Художнє конструювання в поєднанні з технічним (інженерним) проектуванням утворюють єдиний процес проектування об’єктів технологічної діяльності, незважаючи на те, що процес художнього конструювання спрямований на виконання специфічної мети – гуманізації предметного середовища. Однак дизайнер, працюючи у творчій співдружності

з іншими спеціалістами, завжди вирішує своє специфічне завдання.

Створити досконалий виріб промислового виробництва без послідовної методичної розробки неможливо. Дизайн об’єктів технологічної діяльності здійснюється поетапно, відповідно до вимог, встановлених ДСТ 103-68 “Єдиної системи конструкторської документації”. Відповідно до ЄСКД весь процес художнього конструювання складається з етапів, послідовність яких визначено в табл. 4 (графа “Етапи художнього конструювання”).

Таблиця 4

Послідовність художнього конструювання об’єктів технологічної діяльності

cellspacing="0" >

Стадії

Інженерного

Проектування

Етапи

Художнього конструювання

Результати роботи художника-конструктора

Технічне

Завдання

Розроблення технічного завдання

Попередній аналіз проектної ситуації

Узгодження з дизайнером технічного завдання

Художньо – конструкторський аналіз

Розкриття якостей аналогів і комплексу зв’язків “людина – виріб” та “людина – середовище”

Узагальнення художньо-конструкторського аналізу

Технічна

Пропозиція

Розроблення художньо-конструкторської пропозиції

Дослідження, що стосуються соціологічних, ергономічних та інших даних про об’єкт проектування.

Визначення вимог, що ставить дизайн до виробу, який проектується

Художньо-конструкторська пропозиція

Дані проектних досліджень.

Формулювання вимог дизайну щодо виробу

Стадії

Інженерного

Проектування

Етапи

Художнього конструювання

Результати роботи художника-конструктора

Технічна

Пропозиція

Визначення художньо-конструкторських завдань.

Розроблення попередніх варіантів художньо-конструкторських пропозицій.

Узгодження художньо-конструкторських пропозицій

Формулювання художньо-конструкторських завдань.

Варіанти схем компонування.

Художньо-конструкторська пропозиція

Ескізний

Проект

Ескізне проектування

Аналіз та відбір художньо-конструкторських пропозицій.

Вивчення конструкції, матеріалів та технології виготовлення виробів.

Розроблення ескізних варіантів виробів у графіці та в об’ємі (з урахуванням ергономічних вимог тощо)

Ескізний проект Варіанти художньо – конструкторських пропозицій.

Дані про конструктивні рішення, властивості матеріалів та технології.

Ескізи та пошукові моделі виробів

Технічний

Проект

Художньо-конструкторський проект

Завершальне компонування виробу.

Художньо-конструкторське рішення форми.

Розроблення складних поверхонь.

Вибір конструкційних та оздоблювальних матеріалів.

Моделювання та макетування.

Економічне обгрунтування рішення.

Оформлення проекту.

Узгодження технічного проекту

Художньо-конструкторський проект Компонувальні креслення виробів.

Ескізи робочих креслень складних поверхонь.

Модель або макет виробу.

Пояснювальна записка

Стадії

Інженерного

Проектування

Етапи

Художнього конструювання

Результати роботи художника-конструктора

Розроблення робочої документації

Робоче проектування

Розроблення креслень складних поверхонь.

Розроблення креслень вузлів і деталей.

Узгодження робочої документації

Робочі креслення Креслення складних поверхонь.

Креслення вузлів І деталей, які є найбільш вагомими в зовнішньому вигляді виробів

Дослідний

Зразок

Участь в авторському нагляді за процесом виготовлення та випробування

Висока якість зразка

Процес художнього конструювання поділяється на етапи, які в методичному відношенні мають загальні риси з архітектурним проектуванням.

Художнє конструювання об’єктів проектування починається з моменту складання та видачі завдання. Бажано, щоб у процесі складання завдання брали участь дизайнери як майбутні автори проекту. Завдання дається замовником у письмовій формі, іноді доповнюється схематичними кресленнями, у яких проставляються основні розміри об’єкта проектування. У завданні у стислій формі уточнюється функціональне призначення, можливий варіант конструктивно-технологічного рішення, особливі вимоги, які ставляться до художньо-конструктивного рішення. Завдання на художнє конструювання видається як на перспективне проектування нового об’єкта технологічної діяльності, так і на модернізацію або вдосконалення існуючого виробу.

Інженер-конструктор і дизайнер, а в окремих випадках разом із технологами й іншими спеціалістами, ретельно вивчають завдання і вимоги, які ставляться до об’єкта проектування.

Після детального ознайомлення із завданням, вивчення різних інформаційних джерел та діючих зразків дизайнер береться до розроблення ескізів. Ескізи виконуються в кількох варіантах – з метою визначення художньо-конструктивного вирішення об’єкта проектування. Ескізний проект – це найкращий варіант конструктивного вирішення об’єкта технологічної діяльності. Він виконується у вигляді креслення в ортогональних проекціях або перспективного зображення. Основна вимога до ескізного проекту – мінімум зображень мають надавати максимум інформації про об’єкт проектування. Звичайно, ескізи роблять у зменшеному масштабі, на відміну від завершального варіанта дизайн – проекту, який бажано виконувати у справжніх розмірах.

Під час пошуку композиційного рішення об’єкта проектування використовують також об’ємно-зображувальні засоби – макети. Спочатку макети виконують у невеликому масштабі, далі, в міру завершення форми, їхні масштаби збільшують. Макети виконують з доступних пластичних (пластилін, глина, пінопласт) і твердих (дерево, метал, гіпс, пластмаса тощо) матеріалів.

Наразі на багатьох підприємствах, у конструкторських та художньо – конструкторських бюро, навчальних закладах як матеріал для виконання моделей широко використовують папір, особливо на пошуковому етапі конструювання. Такі матеріали, як глина, пластилін, пінопласт і дерево, більше підходять для детальнішого пророблення форми виробу. Вони податливі і пластичні, але на виготовлення моделей із них витрачається більше часу й коштів (рис. 42).

У більшості випадків макет – це найкращий засіб пошуку художньо – композиційного вирішення об’єктів технологічної діяльності, але основними засобами залишаються графічні зображення.

Отже, до першої стадії художнього конструювання належать: виконання проектної пропозиції; розроблення креслень, малюнків ескізного проекту; виготовлення макетів. Проектна пропозиція складається з ескізного проекту та пояснювальної записки, у якій коротко обгрунтовується конструктивне рішення, методи оздоблення та всі основні показники, включаючи й економічні.

Перша стадія художнього конструювання – найбільш відповідальна і є визначальною, оскільки на цьому етапі виконується об’ємне вирішення, з’являється образність та інші якості об’єкта проектування. Ескізний проект супроводжується демонстраційними матеріалами, які повинні мати високі демонстраційні якості.

Перша стадія завершується розглядом проектної пропозиції об’єкта проектування на спеціальних художньо-технічних радах і прийняттям рішення про її затвердження у відповідних інстанціях.

Друга стадія дизайну об’єктів технологічної діяльності – це розроблення дизайн-проекту. На цьому етапі також здійснюється виготовлення робочої моделі та виконання робочих креслень. Дизайн-проект об’єкта

ПОСЛІДОВНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ ОБЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Рис. 42. Макети меблів з різних матеріалів

Проектування складається із загального вигляду виробу, виконаного в ортогональних проекціях; конструктивних розрізів; креслень вузлів і деталей; шаблонів тощо, тобто всіх проектних матеріалів, необхідних для повноцінного виготовлення виробу.

Іноді друга стадія дизайну завершується виготовленням експериментального варіанта дослідного зразка, який обов’язково виконується під наглядом авторів проекту. Мета виконання дослідного зразка – уточнення компонувального вирішення виробу, як у цілому, так і окремих його частин; перевірка та налагодження технологічних процесів; перевірка економічної ефективності процесу виробництва тощо.

В окремих випадках – у разі виготовлення особливо складних виробів – розроблення технічного проекту входить до складу другої стадії дизайн-проектування. У цьому разі робочий проект відноситься до третьої стадії.

Якщо технічне завдання видається на об’єкт проектування, який уже виготовляється на виробництві, то воно є завданням з модернізації виробництва. У такому випадку дизайн-проектування здійснюється не в повному обсязі, тому що повернення до стадій проектування, які були пропущені, є дуже складним і неефективним. Тобто в процесі модернізації виробництва дизайнер не завжди бере участь у процесі проектування або співпрацює з інженером-конструктором тільки на окремих стадіях.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Словотвірний розбір слова приклад.
Ви зараз читаєте: ПОСЛІДОВНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ